นายเคน อิวาโมโต้ กรรมการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์

HINO 60 ปี
HINO 60 ปี