การขนส่งระหว่างประเทศการขนส่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบทั้งทางบก ทางอากาศ ทางท่อหรือแม้กระทั่งทางราง แต่หลัก ๆ ที่คนรู้จักมักจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศตามลำดับ วันนี้เราจึงมีความแตกต่างของการขนส่งระหว่างประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าต่างกันคนละขั้วมาให้ผู้ประกอบการการขนส่งได้นำไปเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้เหมาะกับสินค้าของตนมาฝาก โดยทั้ง 2 ประเภทก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป

 

การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)

เป็นการขนส่งที่มีความรวดเร็วจึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศ โดยการขนส่งทางอากาศหรือเครื่องบินจะมีความรวดเร็ว สะดวก มีความปลอดภัยสูง เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่เน่าเสียง่าย ต้องอาศัยการขนส่งไปยังปลายทางด้วยความรวดเร็ว เพราะหากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ หรืออาหารที่เน่าเสียง่าย  เป็นต้น แต่ไม่เหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่เกินไปเพราะมีพื้นที่ที่จำกัด การขนส่งประเภทนี้ยังสามารถทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็วถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ

ข้อดีการขนส่งทางอากาศ

สะดวก รวดเร็วที่สุด เหมาะกับการขนส่งระยะไกล ที่ต้องอาศัยความรวดเร็วในการส่งให้ถึงปลายทาง เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่าย ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน สามารถขนส่งไปในท้องถิ่นที่การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึงหรือไปยากลำบาก

ข้อเสียการขนส่งทางอากาศ

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอื่น จำกัดขนาดและน้ำหนักของสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากไม่ได้ ไม่สามารถเข้าถึงเมืองที่ไม่มีท่าอากาศยานได้ การขนส่งในบางครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สูง

 

การขนส่งทางน้ำ

การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation)

ถือเป็นการขนส่งที่เก่าแก่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยการใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางในการช่วยลำเลียงสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งประเทศที่อยู่ใกล้เคียงและประเทศที่อยู่ห่างไกล โดยการขนส่งทางน้ำเหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่เพราะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าและยังขนส่งได้ปริมาณมาก เป็นสินค้าที่ยากแก่การเกิดความเสียหาย มีอัตราค่าขนส่งถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่นแต่ก็ใช้เวลานานมากกว่าการจัดส่งประเภทอื่นเช่นเดียวกัน ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก เครื่องจักร ยางพารา เป็นต้น

ข้อดีของการขนส่งทางน้ำ

ขนส่งได้ปริมาณมาก และยังมีอัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอื่น มีความปลอดภัยสูง สามารถส่งในระยะไกลได้

ข้อเสียของการขนส่งทางน้ำ

ไม่เหมาะกับการส่งสินค้าที่เน่าเสียได้ มีความล่าช้า ใช้เวลานาน ไม่สามารถกำหนดเวลาการขนส่งที่จะถึงปลายทางได้อย่างแม่นยำขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย ในฤดูน้ำลดหรือฤดูร้อน น้ำอาจมีน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง เพราะเรือเกยตื้นได้

 

อย่างไรก็ตามผู้ขนส่งที่ต้องการขนส่งสินค้าไปยังประเทศที่ห่างไกลควรศึกษาให้แน่ชัดหรืออาจจะปรึกษากับบริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Shipping หรือผู้ให้บริการการส่งสินค้าได้ เลือกการขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้ามากที่สุดเพื่อให้การส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหาภายหลัง เพื่อให้ธุรกิจได้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

 

โดย…เวโย

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement