การประกันภัยการส่งสินค้า

เพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ใช้ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อต่างประเทศ ไม่ว่าจะทางเครื่องบินหรือทางเรือ บริษัทขนส่งจำเป็นต้องซื้อประกันภัยขนส่งสินค้าเอาไว้ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเช่น เรือจม เครื่องบินไฟไหม้ ความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือหรือเครื่องบิน บางบริษัทอาจจะขยายความคุ้มครองความเสียหายถึงขณะลำเลียงสินค้าทางรถบรรทุกหรือรถไฟด้วย แต่อย่างไรก็ตามภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้กับบริษัท

 

ส่วนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจ่ายเบี้ยประกัน คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าเท่านั้นที่มีสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับตนเองได้กรณีสินค้าเกิดความเสียหายตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน

 

ประเภทการประกันภัยขนส่งสินค้า

  1. การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Transit)                                                  โดยการประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าประเภทนี้ เป็นการคุ้มครองสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศ เช่น การขนส่งข้ามจังหวัด การขนส่งข้ามภูมิภาค แต่ยังคงอยู่ในประเทศเดียวกัน เป็นต้น ทั้งทางรถบรรทุก ทางรถไฟ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของสินค้า ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนส่งสินค้าเอง หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็นผู้ขนส่งสินค้า ด้วยยานพาหนะที่ระบุในกรมธรรม์ตามที่ตกลงไว้กับบริษัทประกันเท่านั้น

 

  1. การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)                                      เป็นการทำประกันภัยป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งทั้งทางเรือและทางเครื่องบิน แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นการขนส่งทางเรือมากกว่าเพราะการขนส่งรูปแบบนี้ใช้เวลานานและมีการบรรทุกสินค้าเป็นจำนวนมากในแต่ละเที่ยว ซึ่งการขนส่งสินค้าทางทะเลมักจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าเป็นประจำ การทำประกันจึงช่วยให้เจ้าของสินค้าไม่ต้องเดือดร้อนจากการที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่งทางทะเลนั่นเอง

 

 

การเลือกประกันภัยให้กับการขนส่งสินค้าต้องดูทุกข้อให้แน่ใจอย่างละเอียดว่าคุ้มที่จะทำหรือไม่ และเลือกให้เหมาะสมกับการขนส่งของบริษัท ดูว่าการคุ้มครองการสูญเสียของสินค้า การคุ้มครองสินค้าเสียหายว่าคุ้มครองในระดับใด จ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือค่าความเสียหายเท่าไหร่ซึ่งในแต่ละบริษัทประกันก็มีการคุ้มครองและเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป

 

 

 

 

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

     

 

โดย…เวโย

 

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

 

 

 

Advertisement