ธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์นับเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในช่วง 2 ปีของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่การขนส่งสินค้าในภาคการค้าและภาคการเดินทางได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ภาคธุรกิจขนส่งชะลอตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนได้จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในภาคขนส่งที่หดตัวลงไป แต่ในที่สุดก็กลับมาขยายตัวได้ ในปี 2564 จากผลของเศรษฐกิจโลกและในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ เพราะความกังวลต่อการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยลงกว่าปี 2563 รวมทั้งการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้น และการเปิดประเทศได้มากขึ้นจากนโยบายของรัฐ

ดังนั้น การดำเนินธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการต้องรู้จักใช้กลยุทธ์มาบริหารให้ทำกำไรและสามารถขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตไปได้ในทุกสถานการณ์ แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจเกิดความผันผวนหรือมีการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน แต่ยังคงต้องตรึงราคาและรักษามาตรฐานเพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องนำกลยุทธ์การบริหารต้นทุนมาใช้เพื่อให้ธุรกิจยังคงมีกำไรและรักษาฐานลูกค้าไว้ได้เช่นเดิม

บทความนี้ BUS & TRUCK มีแนวทางมาฝากหากนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอน


ถ้าคนขับเข้าใจรถ ช่วยลดต้นทุนได้

หากคนขับรถไม่ศึกษาและทำ ความเข้าใจรถให้ดี ถึงบริษัทขนส่งจะมีรถรุ่นใหม่หรือทันสมัยเพียงใดก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจทำให้เกิดค่าบำรุงรักษาที่เกิดจากการใช้ผิดประเภทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมากขึ้น ดังนั้น ผู้ขับรถต้องมีความรู้เกี่ยวกับรถ รวมถึงเทคโนโลยีของรถที่ผลิตขึ้นมาในรุ่นใหม่ตามไปด้วย

ที่สำคัญต้องศึกษาและมีความเข้าใจเรื่องกำลังของเครื่องยนต์ แรงม้า แรงบิดและรอบของเครื่องยนต์ที่เหมาะสมในขณะใช้งาน-ต้องมีความเข้าใจชนิดของเกียร์และการใช้เกียร์ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง เช่น การเปลี่ยนเกียร์ที่รอบเครื่องยนต์ต่ำ หรือให้อยู่ในช่วงที่ประหยัดน้ำมันสูงสุด รวมทั้งการใช้เบรกอย่างถูกต้อง เช่น การใช้เบรกไอเสียขณะลงทางลาดชัน และการชะลอรถก่อนทำการหยุดรถเพื่อการประหยัดน้ำมัน เป็นต้น เพื่อให้สามารถขับรถได้อยากถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

เข้าใจโครงสร้างต้นทุนธุรกิจ

การทำธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์ นอกจากต้องมีทักษะด้านการบริหารและการทำตลาดแล้วผู้ประกอบการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างต้นทุนในสายงานอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ทุกมิติ เช่น ค่าเบี้ยประกัน, ค่าเสื่อมสภาพรถ, ค่าบำรุงรักษารถ, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำ, ค่าเชื้อเพลิง, ค่าโทรศัพท์, เงินเดือนผู้บริหาร, เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าอาคาร, ราคาขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสำนักงาน เป็นต้น

วางแผนการใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ

ในบริษัทขนส่งทุกเจ้า รถที่ใช้งานโดยทั่วไปจะมีรอบระยะเวลาในการบำรุงรักษา และต้องสังเกตการทำงานของรถในแต่ละวันว่าเป็นปกติหรือไม่ ถ้าพบว่ามีสิ่งผิดปกติ ควรรีบทำการตรวจหาสาเหตุ พร้อมหาทางแก้ไข ซึ่งต้องวางแผนการบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่ดี และไม่ปล่อยให้รถเสีย หรือต้องหยุดซ่อมกะทันหัน เพราะจะทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

ทั้งนี้ การบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่ดี ยังส่งผลดีตามมาอีกมากมาย เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษารถส่งผลให้ต้นทุนต่ำลง, ส่งสินค้าได้อย่างต่อเนื่องตามแผนการผลิตโดยไม่มีการหยุดชะงัก, วิ่งงานต่อเนื่องได้, ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่นัดหมาย และลดการคอมเพลนจากลูกค้าได้ เป็นต้น

พบต้นตอของปัญหาต้องรีบนำมาแก้ไข

แน่นอนว่าการทำธุรกิจให้มีกำไรและสามารถเติบโตได้ ต้องเข้าใจภาพรวมการเกิดต้นทุนในบริษัทด้วย เพราะการเกิดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในองค์กรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณภาพ เช่น รถที่กินน้ำมันมากเกินไป, ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมรถ, เวลาที่เสียระหว่างรถต้องซ่อม, เวลาสูญเปล่า/เวลารอคอย, การประกันสินค้า และการเสียโอกาสในการรับงาน เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างอาจมองเห็นได้ชัดเจน หรือปัญหาบางอย่างอาจแอบแฝงอยู่ ‘เปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ำแข็ง’ ดังนั้น หากพบต้นตอของปัญหาต้องรีบแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นกลยุทธ์ในการทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจให้สามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ภายในให้ดำเนินการได้อย่างสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างและรักษาความซื่อสัตย์ของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ให้ลูกค้าเกิดความพอใจ นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นหาลูกค้ารายใหม่ และนำต้นทุนที่เหลือจากตรงนี้มาใช้ในการรักษาฐานลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

 

สนับสนุนโดย : NSI นำสินประกันภัย ที่โลจิสติกส์และรถใหญ่ให้ความเชื่อมั่น

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement