รถเพื่อการพาณิชย์กับอุตสาหกรรมต่างๆ

เพราะรถเพื่อการพาณิชย์ถูกนำมาใช้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนก็ต้องมีรถเพื่อการพาณิชย์เข้ามาเป็นปัจจัยหลักทั้งนั้น หากผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต้องการที่จะเปิดกิจการก็ต้องเตรียมรถให้พร้อมเพื่อที่จะใช้ในการทำธุรกิจ บางคนอาจจะใช้วิธีเช่าหรือวิธีซื้อแล้วแต่ปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมขององค์กร วันนี้ Bus & Truck จึงมีข้อมูลเกี่ยวกับรถเพื่อการพาณิชย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาฝาก

 

ธุรกิจการก่อสร้าง

ธุรกิจที่ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะบ้าน โรงแรม คอนโด หรืออาคารก่อสร้างอื่น ๆ ก็ต้องอาศัยธุรกิจการก่อสร้างเป็นหลัก ส่วนบริษัทก่อสร้างก็ต้องมีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มที่ รถเชิงพาณิชย์ที่ใช้ในธุรกิจก่อสร้างได้แก่

 • รถเครน ทำหน้าที่ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้น ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ
 • รถเจาะเสาเข็ม ทำหน้าหน้าที่ขุดเจาะดินบริเวณเสาเข็ม
 • รถบรรทุก ทำหน้าที่ขนย้ายอุปกรณ์รวมไปถึงการขนดิน หิน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเข้ามาในไซต์งาน
 • รถแทรกเตอร์ ใช้สำหรับฉุด ลาก ดึงไม้ หรือสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่
 • รถตัก ทำหน้าที่ตักกรวด หิน ดิน ทรายเพื่อไปอยู่ตำแหน่งอื่นที่ต้องการ
 • รถขุด ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายวัสดุโดยการขุดเพื่อนำไปเทอีกตำแหน่งได้

นอกจากนี้ยังมีรถเกลี่ยหน้าดิน รถโม่ปูน รถยก และรถฉาบถนนที่ถูกนำมาใช้งานเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

สำหรับบริษัทที่ผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า รถเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เรามักพบเห็นในปัจจุบันมากที่สุดก็ยกตัวอย่าง เช่น รถเครนซานี่จาก MAXCRANE   หรือรถบรรทุกสิบล้อผสมคอนกรีตจาก CP FOTON ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงบริษัทให้เช่ารถเครนอีกมากมายในประเทศไทย

รถเพื่อการพาณิชย์
Cr. www.maxcrane.co.th

 

ธุรกิจการเกษตร

มีรถเชิงพาณิชย์มากมายที่ถูกนำมาอำนวยความสะดวกให้การเกษตร เพื่อประหยัดการใช้แรงของเกษตรกรและเพื่อให้การเกษตรเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถจัดส่งให้กับโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิตเพื่อนำไปแปรรูปต่อไป โดยส่วนใหญ่ที่มักพบเจอบ่อยที่สุดมีดังนี้

 • รถแทรกเตอร์ ใช้ในการปรับหน้าดินหรือขนย้ายสิ่งต่าง ๆ
 • รถขุด ใช้สำหรับขุดดิน เพื่อสร้างแหล่งน้ำหรือขุดอีกที่หนึ่งไปเทอีกที่หนึ่ง
 • รถเกี่ยวข้าว ใช้สำหรับนวดข้าวเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวทำให้ประหยัดแรงงานคนอีกด้วย
 • รถบรรทุก ใช้สำหรับขนพืชพรรณ ผักผลไม้ และสินค้าทางการเกษตรเพื่อนำไปขายต่อหรือส่งออก

ยังมีรถดำนา รถไถนาหรือรถอื่น ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรมากขึ้น และก้าวล้ำไปกว่านั้นกับการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเกษตรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดรนที่ถูกนำมาใช้ในการใส่ปุ๋ย รดน้ำ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น หรือเทคโนโลยีการรดน้ำผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งเรามักจะคุ้นหน้าคุ้นตาบริษัทผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายรถเพื่อการเกษตรมากมาย อาทิเช่น Kubota , Yanmar , ISEKI หรือรถบรรทุกจาก Hino , CP FOTON  เป็นต้น

รถเพื่อการพาณิชย์
Cr. www.cpfoton.co.th

 

ธุรกิจการขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์

เพื่อให้ตอบโจทย์การขนส่งมากที่สุดรถเชิงพาณิชย์จึงถูกนำมาปรับใช้มากมายในธุรกิจการขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งแบบ 4 ล้อ 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้การขนส่งมากขึ้น โดยหลัก ๆ ที่เรามักพบเห็นบ่อยๆ คือรถเหล่านี้

 • รถบรรทุก ใช้สำหรับบรรทุกสินค้ามีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ควรเลือกรถบรรทุกให้เหมาะสมกับสินค้าที่จะจัดส่ง
 • รถพ่วง ใช้บรรทุกสินค้าบางประเภทโดยอาศัยรถหัวลากเข้ามาช่วย
 • รถหัวลาก รถประเภทนี้จะใช้นำสินค้าที่มาจากต่างประเทศไปจากท่าเรือเพื่อส่งต่อให้กับบริษัท
 • โฟร์คลิฟท์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนย้ายสินค้าต่าง ๆ

ถ้าอยากจะได้รถบรรทุกดี ๆ ไปประกอบธุรกิจก็ไม่ยาก ด้วยสมรรถนะที่เหนือระดับของเครื่องยนต์อย่าง รถเพื่อการพาณิชย์ จาก Hino , MAXCRANE , CP FOTON และ UD TRUCK เป็นต้น

รถเพื่อการพาณิชย์
Cr. www.hinothailand.com

 

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารค่อนข้างมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเพราะผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น บริษัทที่มีการขนส่งรวดเร็ว และบริการที่ดีจึงตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นหากต้องการที่จะทำธุรกิจอาหารก็ต้องมีรถที่พร้อมจะให้บริการขนส่งลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เช่น

 • รถบรรทุก ใช้สำหรับขนส่งสินค้าโดยมีหลากหลายประเภทให้เลือกตามความเหมาะสม
 • โฟร์คลิฟท์ ใช้สำหรับยกสินค้าเพื่อนำขึ้นรถขนส่ง หรือจัดวางเรียงในคลังสินค้า

รวมไปถึงรถประเภทอื่น ๆ และเทคโนโลยีที่ยังคงถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มความรวดเร็วในแต่ละกระบวนการให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ของ Hino , MAXCRANE , CP FOTON และ UD TRUCK  ก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รถเพื่อการพาณิชย์
Cr. www.udtrucks.com

รถเพื่อการพาณิชย์

นอกจากนี้ยังมีรถบรรทุกและรถเชิงพาณิชย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมโรงแรม หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ใช้รถเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถตู้  รถบัส รถเมล์ รถทัวร์ รถรางมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น รวมไปถึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนด้วย ไม่ว่าใครก็ต่างเคยใช้บริการรถเพื่อการพาณิชย์ทั้งนั้น แต่สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำรถเพื่อการพาณิชย์มาใช้ในธุรกิจ

เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานควรเลือกที่ความเหมาะสม ราคา ความทนทาน ความโดดเด่น และประสิทธิภาพการทำงาน ลองเอาหลาย ๆ บริษัทมาเปรียบเทียบกันเพื่อตัดสินใจซื้อ เพื่อที่จะได้รถที่ตรงใจคุณและธุรกิจของคุณได้อย่างดีเยี่ยม และมั่นใจว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เวโย

 

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement