แน่นอนว่าการบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น คนขับ หรือรถขนส่ง ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี ที่ช่วยจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ให้ง่ายและรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้าและลดการใช้ทรัพยากรเพื่อควบคุมต้นทุน ส่วนนี้นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์และเทคนิคสำคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า จากการบริหารจัดการจนลดต้นทุนทางธุรกิจลงได้สูงสุด

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาคการขนส่งหรือจิสติกส์ของไทยยังถือว่าอยู่ในระดับที่มีต้นทุนสูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการขนส่งทางถนนยังถือเป็นตัวเลือกที่ผู้ประกอบการเลือกใช้เป็นหลักอยู่นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเพาะสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าหลังการวิ่งขนส่งไปยังปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องตีรถเที่ยวเปล่ากลับมายังต้นทาง ก็จะมีปัญหาเรื่อง “รถเที่ยวเปล่า” ไม่มีสินค้าบรรทุก ซึ่งการที่ต้องขับรถกลับโดยไม่ได้บรรทุกสินค้านั้น ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายและพลังงานเชื้อเพลิง เรียกได้ว่า เป็นการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

“รถวิ่งเที่ยวเปล่า” ความสูญเสียของผู้ประกอบการขนส่ง

แม้หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของธุรกิจขนส่ง แต่หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบว่า การตีเที่ยวเปล่าเป็นปัญหาสำคัญ เป็นความสูญเสียของผู้ประกอบการขนส่ง และก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ สร้างปัญหาสังคม  องค์กรที่เกี่ยวข้องมีการนำปัญหาเหล่านี้ ในภาคการขนส่งมาศึกษาวิจัย พบว่าเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องรีบแก้ปัญหา จนมีการผลักดันแนวคิดการลดต้นทุนในการขนส่ง และใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่า ด้วยการนำเอาระบบ IT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จนเกิดเป็นโซลูชั่นแพลตฟอร์มขนส่งออนไลน์ ที่ช่วยหาทางออกให้วงการขนส่ง อย่างแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพเมืองไทย อาทิ TRUCK BUDDY และ 360TRUCK

โดย TRUCK BUDDY  แฟลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้ขนส่งที่มีรถว่างกับเจ้าของสินค้าที่ต้องการรถขนส่งเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้บริโภคค้นหารถบรรทุก หรืองานขนส่งที่มีคุณภาพได้สะดวก นำเสนอด้วยราคาที่แข่งขันได้ พร้อมตัวเลือกรถบรรทุกหลายประเภท ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มั่นใจได้ สินค้าถึงปลายทางอย่างครบถ้วน ปลอดภัย ครบถ้วน

ขณะที่ 360TRUCK เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการประสิทธิภาพการใช้รถบรรทุกเที่ยวเปล่า และพลิกโฉมการขนส่งสินค้าสู่ระบบดิจิทัล ให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการขนส่งที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่ง 360TRUCK จะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า (เจ้าของสินค้า) แต่ในขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขนส่ง ด้วยการใช้รถบรรทุกเที่ยวเปล่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แม้ในความเป็นจริงแล้ว แนวทางในการแก้ปัญหานั้น แน่นอนว่าจะลดปริมาณรถเที่ยวเปล่าให้ไม่มีเลยนั้นคงเป็นไปไม่ได้ แต่การลดให้น้อยลงนั้นสามารถทำได้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเสริมให้สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดได้มากขึ้นทราบถึงปริมาณรถเที่ยวเปล่าของผู้ประกอบการ  นำมาบริหารจัดการให้จำนวนรถเที่ยวเปล่า ลดน้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างเครือข่ายพันธมิตร

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตร ตั้งแต่การสร้างฐานลูกค้าผู้ใช้บริการให้มีทั้งต้นทางและปลายทาง ใช้รถบรรทุก รถขนส่ง ให้เกิดประโยชน์ทั้งไปและกลับ หรือมองหาการใช้บริการ รถบรรทุก รถขนส่ง สินค้าของผู้ให้บริการอื่นที่มีปลายทางเป็นต้นทางของผู้ประกอบการก็จะช่วยลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า ทั้งของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการอื่นเหล่านี้ เป็นต้น

เรียกได้ว่าการให้ความสำคัญต่อปัญหารถเที่ยวเปล่า จะทำให้เรามองเห็นแนวทางการแก้ปัญหา และสร้างระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ จนสามารถลดรถเที่ยวเปล่าลงได้อย่างเห็นได้ชัด นับเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนส่งอย่างมาก เพราะจะช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายทั้ง ค่าสึกหรอและค่าบำรุงรักษา รถบรรทุก รถขนส่ง ได้เป็นอย่างดี

กรณีศึกษา ไปรษณีย์ไทย ปรับแผนลดเที่ยวเปล่า

เมื่อช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา จากนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายเรื่องการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศ ทางไปรษณีย์ไทยจึงได้จัดทำแผนการขนส่งขากลับที่มีระวางว่าง หรือ Backhaul เพื่อลดอัตรารถเที่ยวเปล่าขากลับ หลังจากพบว่าที่ผ่านมาแผนบริหารจัดการขนส่งส่วนใหญ่จะวิ่งรถขนส่งเที่ยวขาไป แต่เที่ยวขากลับเป็นการวิ่งเปล่าโดยไม่มีการขนส่ง ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองมากกว่า 50%  ซึ่งขณะนี้แผนการขนส่งขากลับได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยเป็นการจัดส่งยางพาราแผ่นเป็นสินค้าเที่ยวกลับจากพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้

 นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการรองรับในเรื่องดังกล่าว ยังได้เตรียมพัฒนาระบบดิจิทัลจัดทำแพลตฟอร์มบริหารการขนส่ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยหรือวิสาหกิจชุมชนจัดหารถขนส่งที่ดีและราคาถูก โดยแพลตฟอร์มนี้ จะเป็นตัวกลาง เข้าไปรับออเดอร์เพื่อจัดส่งสินค้าให้ถึงปลายทางทั้งขาไปและขากลับให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย จากเดิมที่เข้าถึงบริการขนส่งได้ยาก ขณะเดียวกัน ยังเปิดรับผู้ประกอบการโอท็อป หรือ SME ที่ผลิตสินค้าและมีรถขนส่ง ที่สนใจสามารถมาลงทะเบียนร่วมให้บริการกับไปรษณีย์ไทยเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ อีกทางหนึ่งด้วย

จะเห็นว่าการขนส่งทางถนนเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ปัญหาหลักของการขนส่งทางถนนคือการขนส่งรูปแบบนี้มีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น ดังนั้น หากประเทศไทยต้องการลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงจำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนการขนส่งทางถนนลงให้ได้ สำหรับการลดต้นทุนทางถนนสามารถทำได้หลายวิธี หนึ่งวิธีที่สามารถลดต้นทุนการขนส่งทางถนนลงได้คือ การลดการขนส่งเที่ยวเปล่า ซึ่งขณะนี้หลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนยังคงมุ่งพัฒนาและหาแนวทางมาเพื่อช่วยลดรถเที่ยวเปล่า ซึ่งก็จะนำไปสู่การลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการไทยลงได้

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement