เตรียมรองรับระบบการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด - หาดเล็ก จังหวัดตราด 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จตลอดสาย

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด – หาดเล็ก ตอนทางแยกเข้าตำบลไม้รูด – บ้านคลองจาก เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระหว่าง กม. ที่ 454+390 – 477+840 ระยะทางยาวประมาณ 23.45 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

จุดเริ่มต้นก่อสร้างที่ กม. 454+390 ที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และสิ้นสุดที่ กม. 477+840 ระยะทางประมาณ 23.45 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขยายคันทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.5 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลาง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ไฟกะพริบบนทางหลวง โดยใช้งบประมาณ 985,471,490 บาท

เตรียมรองรับระบบการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด - หาดเล็ก จังหวัดตราด 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จตลอดสาย

ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด – หาดเล็ก เป็น 4 ช่องจราจร ตลอดสาย เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดใกล้เคียง รองรับการขยายของตัวเมืองและการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น ทล. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วน ทล. โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

เตรียมรองรับระบบการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด - หาดเล็ก จังหวัดตราด 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จตลอดสาย

 

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

 

 

 

อ่านข่าวอื่นเกี่ยวกับกรมทางหลวง คลิ๊กที่นี่

โดย… เวโย

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

Advertisement