โลจิสติกส์

ความเสี่ยงในธุรกิจโลจิสติกส์สามารถหลีกเลี่ยงได้หากมีการวางแผนเพื่อป้องกันและหาวิธีตั้งรับที่ดี ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น แน่นอนว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในธุรกิจของคุณ อาทิ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายบริหารเป็นต้น นอกจากนี้การลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจโลจิสติกส์ต้องอาศัยการติดตามความเป็นไป แนวโน้มสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และแก้ไขข้อบกพร่อง โดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

 

1. เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

วางแผนสำรองเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว เช่น ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การเสียซัพพลายเออร์ ปัญหาด้านการเงินหรือปัญหาพนักงานลาออก เป็นต้น

2. การประเมินและกำหนดลำดับความสำคัญความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยง: อ้างอิงจากข้อมูลสถิติที่สามารถวัดและคาดการณ์ได้หรืออ้างอิงจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ความรุนแรง: สถานการณ์รุนแรงเท่าใด ร้ายแรงมาก ปานกลางหรือเล็กน้อย

ความถี่: เกิดเหตุการณ์บ่อยหรือไม่

ความเร็ว: สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีหรือไม่

3. การป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง

การป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงเป็นการวางแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้เพื่อลดและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เช่น การปรับปรุงระบบขนส่งให้มีคุณภาพ การทำประกันความเสี่ยง การลงทุนในอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย และการใช้ระบบตรวจสอบและติดตามการขนส่ง(GPS Tracking) ทั้งนี้ต้องพิจารณาความพร้อมทางการเงินประกอบด้วย

4. มาตรการป้องกันความเสี่ยง

ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ การคัดเลือกและอบรมพนักงาน ติดตามการเดินทางด้วยเทคโนโลยี ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สัญญาณเตือนอัตโนมัติและการล็อกล้ออัตโนมัติ เป็นต้น

ตามสถิติแล้ว เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแน่นอนว่ามักมีปัญหาการฟ้องร้องที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง บางครั้งอาจสูงกว่าต้นทุนที่ได้ ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ดีกว่าแน่นอน

5. เคล็ดลับการบริหารธุรกิจเพื่อป้องกันความเสี่ยง

– การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

– ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ว่าตรงกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้ตรงกับสิ่งที่สั่งซื้อ

– มีเทคโนโลยีที่พร้อมมากพอที่จะไม่ทำให้ธุรกิจคุณหยุดชะงัก

– วิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการขนส่ง

– ทำประกันขนส่งสินค้า

 

เพราะความเสี่ยงคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ได้ การมองหาตัวช่วยที่ดีที่คอยหนุนธุรกิจคุณเป็นไอเดียที่ดีไม่น้อย การทำประกันขนส่งสินค้าเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ว่าผู้ส่งสินค้าหรือเจ้าของสินค้าก็สามารถทำได้ เป็นการคุ้มครองความเสียหายตั้งแต่วางของ นำสิน คือหนึ่งในประกันภัยที่คุ้มครองคุณตั้งแต่รับสินค้าไปจนถึงปลายทาง เพียงมีทะเบียนรถไทยก็สามารถซื้อความคุ้มครองได้

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เทลเลอร์

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement