ทางรถไฟ ไทย-ลาว-จีน
ตามที่กระทรวงคมนาคม เร่งขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย ลาว และจีน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้มอบหมายให้นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนเข้าร่วมสำรวจในเบื้องต้น พร้อมด้วยนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ผู้แทนกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัท ขนส่ง จำกัด เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟ ช่วงหนองคาย – เวียงจันทน์
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
ในช่วงเช้านายอธิรัฐฯ ได้นำคณะสำรวจท่าเรือบก (Dry Port) ท่านาแล้ง รวมทั้งประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของโครงการเวียงจันทร์โลจิสติกส์ปาร์ค (Vientiane Logistics Park : VLP) สำหรับท่าเรือบก (Dry Port) ท่านาแล้ง มีพื้นที่รวมกว่า 2,000 ไร่ ในบ้านดงโพสี เมืองหาดซางฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จในระยะแรกและอยู่ระหว่างก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีเวียงจันทน์ใต้ของรถไฟลาว – จีน ถึงท่าเรือบกท่านาแล้ง ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนมิถุนายน 2565 โดยจะรองรับการเปลี่ยนถ่ายจากรถไฟขนาดทาง 1.435 เมตรและขนาดทาง 1 เมตร ด้วยอุปกรณ์ Reach Stacker ทั้งนี้ นอกจากการเยี่ยมชมแล้ว ยังมีการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารโครงการ VLP ซึ่งมีประเด็นดังนี้
1. รับทราบแผนพัฒนาพื่นที่ของโครงการ VLP
2. แนวทางการขยายเวลาเปิดให้บริการจากเวลา 06.00 – 22.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัด ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางรางเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า
3. รับฟังข้อจำกัดและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับสินค้าผ่านแดนและกระบวนการด้านเอกสาร
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในช่วงบ่าย นายอธิรัฐได้เข้าร่วมประชุมกับนายเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีโยธาธิการและขนส่ง พร้อมกับผู้บริหารระดับสูง สปป.ลาว เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟ ช่วงหนองคาย – เวียงจันทน์ โดยที่ประชุมหารือในวันนี้ฝ่ายไทยมีความพร้อมในการเชื่อมต่อระบบขนส่งขนสินค้าและการเดินทาง เพื่อหารือการแก้ปัญหาในการเชื่อมต่อเส้นรถไฟลาว-จีน ทั้งนี้จากการประชุมหารือร่วมฝ่ายลาวมีข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ฝ่ายลาวเสนอให้มีการใช้มาตรฐานระบบรางเดียวกันทั้งฝ่ายไทยและลาว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
2. ฝ่ายลาวยินดีให้ไทยศึกษาแนวทางการก่อสร้างสะพานแม่น้ำโขงทั้งสะพานรถไฟและรถยนต์ ซึ่งจะได้พิจารณาผลการศึกษาร่วมกันต่อไป โดยเบื้องต้นฝ่ายลาวเสนอว่าสะพานรถไฟและสะพานรถยนต์ควรแยกจากกัน
3. ฝ่ายลาวรับไปพิจารณาการขยายเวลาการให้บริการการขนส่งข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ภายหลัง 22.00 น. ตามข้อเสนอของฝ่ายไทย
4. รัฐมนตรีโยธาธิการและขนส่ง นายเวียงสะหวัด สีพันดอน แห่ง สปป.ลาว ยินดีที่จะขอเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แห่งราชอาณาจักรไทยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ มาเยื่อนลาว เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟ ช่วงหนองคาย – เวียงจันทน์ ณ สปป.ลาว พร้อมคณะอีกครั้งนึง
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
การเดินทางมาเยือน สปป.ลาว ครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศจีน มายัง สปป.ลาวและประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าตลอดเส้นทางเมื่อเกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างสามประเทศ
รวมทั้งมีเป้าหมายหลักในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงทางคมนาคม ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสามประเทศต่อไป

ขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์จาก: กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เทลเลอร์

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement