Home วิศวะ จุฬาฯ จับมือหน่วยงานรัฐฯ ทดสอบระบบ 5G เชื่อมต่อเทคโนโลยีรถรับส่งผู้โดยสารแห่งอนาคต ภาพประกอบ_การทดสอบระบบ 5G เชื่อมต่อเทคโนโลยีรถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับ (2)

ภาพประกอบ_การทดสอบระบบ 5G เชื่อมต่อเทคโนโลยีรถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับ (2)