กรมทางหลวงชนบทสร้างถนนสาย มห.3019 จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 มุ่งรองรับการขยายตัวของเมือง เพิ่มศักยภาพด้านการขนส่ง สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดแล้วเสร็จต้นปี 2567

          กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง  ถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ถึง บ้านบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 10% ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ งานดินถมคันทาง งานชั้นโครงสร้างทาง และงานเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2567

กรมทางหลวงชนบทสร้างถนนสาย มห.3019 จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 มุ่งรองรับการขยายตัวของเมือง เพิ่มศักยภาพด้านการขนส่ง

          จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง เพิ่มขีดความสามารถในด้านการขนส่ง รองรับการขยายตัวของเมือง ส่งเสริมทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การพัฒนาจังหวัดที่อยู่ใกล้กับบริเวณเขตชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเป็นการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 ระยะทางรวม 14.211 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 804.159 ล้านบาท มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (กม. ที่ 781+000) และไปสิ้นสุดโครงการที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (กม. ที่ 414+262) ซึ่งใน 4 กิโลเมตรแรกของโครงการจะดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 จากเดิม จาก 2 ช่องจราจร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร จากนั้นในส่วนที่เหลือจะดำเนินการก่อสร้างถนนใหม่ทั้งหมดจนไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ มีไหล่ทาง พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย

           เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ นอกจากจะเป็นเส้นทางสนับสนุน SEZ รองรับการเจริญเติบโตของเมืองมุกดาหารในอนาคตแล้ว ยังเป็นเส้นทางที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 สู่ สปป.ลาว รวมทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยอย่างยั่งยืนอีกด้วย

กรมทางหลวงชนบทสร้างถนนสาย มห.3019 จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 มุ่งรองรับการขยายตัวของเมือง เพิ่มศักยภาพด้านการขนส่ง

ที่มา : ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

 

อ่านข่าวอื่นเกี่ยวกับกรมทางหลวง คลิ๊กที่นี่

โดย… เวโย

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

Advertisement