Fumigation ตัวช่วยกำจัดแมลงและเชื้อโรคในการส่งออก

สำหรับการขนส่งสินค้าออกไปนอกประเทศหลักสากลที่ผู้ประกอบการหรือผู้ขนส่งต้องรู้คือการรมยาหรือรมควันวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้หรือที่เรียกว่า Fumigation ซึ่งการรมควันก็เพื่อกำจัดศัตรูพืชกำจัดแมลงและเชื้อโรคที่อยู่กับวัสดุบรรจุหีบห่อที่เป็นไม้ เช่น พาเลทไม้ ไม้แปรรูป เป็นต้น ตามมาตรฐาน IPPC และจะต้องมี Certificate กำกับ

หากไม่มีตรา IPPC รับรองสินค้าอาจจะต้องถูกตีกลับและส่งคืนประเทศต้นทางอย่างแน่นอนซึ่งอาจจะทำให้เสียเวลาและเกิดปัญหากับลูกค้าปลายทางได้ และการ Fumigation ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ISPM 15 เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของแมลงและเชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดมากับบรรจุภัณฑ์ไม้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หลังจากเสร็จขั้นตอนในการFumigate แล้วผู้ส่งออกจะได้รับใบเซอร์ฯ เพื่อยืนยันว่าหีบห่อไม่ได้ผ่านการ Fumigate เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญในการส่งออกสินค้าด้วย

 

ทำไมถึงต้องใช้บริการรมควัน?

เพราะวัสดุที่เป็นไม้สามารถดึงดูดแมลงต่าง ๆ ได้และยังเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงได้ การขนส่งไม้ที่มีแมลงเหล่านั้นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง สามารถทำให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงต่าง ๆ ได้ รวมไปถึงอาจจะก่อให้เกิดโรคระบาดที่เกิดจากแมลง ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยของคน, สัตว์ และพืช รวมทั้งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศของประเทศนั้น ๆ ด้วย คณะทำงานภายใต้อนุสัญญา สำหรับการอารักขาพืชระหว่างประเทศ หรือ ISPM (International Standards For Phytosanitary Measures) จึงได้จัดทำมาตรฐานมาตรการสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศขึ้น นั้นคือ International Plant Protection Convention (IPPC) หรือ อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ และประเทศไทยได้ร่วมภาคีอนุสัญญา IPPC นี้ด้วย ดังนั้นเพื่อควบคุมบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศให้ปราศจากศัตรูพืช และเป็นมาตรฐานสากล จึงกำหนดให้ต้องได้รับการกำจัดแมลงศัตรูพืชก่อนการส่งออก ด้วยการรมยา (Fumigation)

แล้วต้องทำอย่างไร

ผู้ส่งออกสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการ Fumigation ที่ขึ้นทะเบียนไว้และได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว และเมื่อได้รับการฟูมิเกทแล้วทางผู้ให้บริการจะประทับตราที่บรรจุภัณฑ์ไม้ เป็นเครื่องหมาย IPPC และจะออกใบรับรองการฟูมิเกทให้ด้วย (Fumigate Certificate)

 

อย่างไรก็ตามการรมควันสินค้าจะไม่เป็นอันตรายต่อสินค้าหรือวัสดุ จะมีผลกับแมลงเท่านั้น ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ มีทักษะ ประสบการณ์ และรู้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค แมลง และสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งและป้องกันแมลงที่จะมาเกาะสินค้าหรือวัสดุและทำให้สินค้าเสียหายได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการส่งออกนำเข้า โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการส่งออกไม่ควรที่จะลืมขั้นตอนนี้อย่างเด็ดขาด ในประเทศไทยก็มีบริษัทที่ให้บริการ Fumigation อย่างแพร่หลาย หากผู้ที่ทำธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์สนใจสามารถหาข้อมูลและโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทที่ให้บริการได้เลย

 

 

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก :

https://www.rentokil.com/th/en/fumigation/

https://www.pt-logistic.com/uncategorized

https://en.cannonpest.co.th/

 

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

 

โดย…เวโย

 

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

 

 

Advertisement