กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 21 มิถุนายน 65 ที่ผ่านมา – กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงข้อสงสัยการปรับเลขสายรถเมล์ใหม่ ยืนยันเลขสายใหม่ตามแผนศึกษาโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สอดคล้องกับแผนปฏิรูปเส้นทาง เลขสายแบ่งตามโซนในพื้นที่เมือง ผู้เดินทางทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้

โดยให้ ขสมก. และรถเอกชน ติดเลขสายเดิมควบคู่เลขสายใหม่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และเตรียมนำ “แอปพลิเคชัน” แนะนำการเดินทางโดยรถเมล์มาใช้อีก 6 เดือนข้างหน้า

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์ข้อมูลและวิจารณ์ถึงโครงการปฏิรูปเส้นทาง และเกิดความสงสัยหลังจากพบว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขสายรถเมล์จากเลขเดิมที่มีมาอย่างยาวนานเปลี่ยนเป็นเลขสายใหม่ ซึ่งส่วนหนึ่งเห็นว่ามีความซับซ้อน ทำให้จำได้ยาก อาทิ รถเมล์สาย 1 ถนนตก – ท่าเตียน เปลี่ยนเป็น สาย 3-35 รถเมล์สาย 8 สะพานพุทธยอดฟ้า – ถนนนิมิตใหม่ เปลี่ยนเป็น สาย 2-38 แฮปปี้แลนด์ – ท่าเรือสะพานพุทธ ซึ่งที่มาของการปรับเปลี่ยนเลขสายรถเมล์ในขณะนี้ เป็นไปตาม แผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งศึกษาโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตั้งแต่ปี 60 และมีการรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นไปด้วยแล้ว

กรมการขนส่งทางบก

โดยเลขสายรถเมล์จะแบ่งเป็น 4 โซน ใช้หลักการแบ่งพื้นที่การเดินรถของจุดต้นทางตามทิศของกรุงเทพมหานคร คือ เลขแรกเป็นเลขโซน และตัวเลขหลังเป็นเลขสาย

  • โซนที่ 1 ทิศเหนือ (กรุงเทพฯ โซนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนพหลโยธิน) ขึ้นต้นด้วย 1-เลขสาย (1-1 ถึง 1-68)
  • โซนที่ 2 ทิศตะวันตก (กรุงเทพฯ ชั้นในและโซนตะวันตกเฉียงเหนือ) ขึ้นต้นด้วย 2–เลขสาย (2-1 ถึง 2-56)
  • โซนที่ 3 ทิศตะวันออก (กรุงเทพฯ โซนตะวันออกเฉียงใต้ ถนนสุขุมวิท) ขึ้นต้นด้วย 3-เลขสาย (3-1 ถึง 3-56)
  • โซนที่ 4 ทิศใต้ (กรุงเทพฯ โซนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ ถนนเพชรเกษม) ขึ้นต้นด้วย 4-เลขสาย (4-1 ถึง 4-71)

ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขสายรถเดิมที่มีการเรียงตัวเลขสายไปเรื่อย ๆ เมื่อมีเส้นทางใหม่ก็เพิ่มตัวเลขเข้าไป ขณะที่สายรถเมล์ใหม่นี้จะมีเลขโซนอยู่ด้านหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ทราบว่ารถเมล์สายนี้มีต้นทางอยู่ในพื้นที่ใด ถนนสายใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม แม้แต่ผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้รถเมล์และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาใช้รถเมล์เดินทางในเมืองที่มีข้อมูลนี้ ก็จะทราบว่าจะเดินทางจากที่ไหนไปที่ไหน จะต้องขึ้นรถเมล์ในโซนใดหรือสายใด

นายจิรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามในช่วงการเปลี่ยนผ่านปฏิรูปเส้นทางนี้ เพื่อป้องกันความสับสนของของผู้ใช้บริการ จึงได้มอบหมายให้ขสมก. และรถเอกชน ดำเนินการใส่เลขสายเดิมควบคู่กับเลขสายใหม่กำกับหน้ารถไว้ด้วย ซึ่งจะใส่เลขสายเดิมกำกับเลขสายใหม่ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อให้ประชาชนทราบแนวเส้นทางต่าง ๆ ในการเดินทาง จนกว่าประชาชนจะเกิดความคุ้นเคยหลังเริ่มปรับเปลี่ยนสาย

ทั้งนี้จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการเปลี่ยนเลขสายนี้บนรถเมล์ บริเวณป้ายรถเมล์และแจกแผ่นพับแก่ผู้โดยสาร ขณะเดียวกันในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยี “แอปพลิเคชัน” มาช่วยในการเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลการเดินทางและเกิดความสะดวกกับผู้ใช้บริการรถเมล์ในพื้นที่เมืองทั้งหมดด้วย

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปเส้นทางฯ โดยจะนำระบบ GPS มาใช้ร่วมกับระบบในแอปพลิเคชัน เมื่อผู้เดินทางใช้งานก็จะทราบว่า หากเดินทางจากต้นทางนี้ไปปลายทางจะใช้รถเมล์สายใด ระยะทางเท่าใด และใช้เวลาในการเดินทางเท่าไร เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอย่างมาก โดยแอปพลิเคชันใหม่นี้จะเปิดตัวภายใน 6 เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ทางกรมการขนส่งทางบก ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการรถเมล์ในเมือง เมื่อได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็จะสามารถพัฒนาไปข้างหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการในอนาคตต่อไป อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์จาก: กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เทลเลอร์

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

Advertisement