บีทีเอส

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตลดน้อยลง จนสามารถผ่อนปรนมาตรการและข้อจำกัดต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนได้ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นสมควรพิจารณาผ่อนปรนมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ข้อที่ 3 ระบุว่า จะผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น โดยให้เป็นการปฏิบัติด้วยความสมัครใจ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อแนะนำว่าหากอยู่ในพื้นที่แออัด ในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกก็ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

อย่างไรก็ตามการเดินทางเป็นการพบปะผู้คนจำนวนมาก และมีโอกาสที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เพื่อความสบายใจและเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ทางรถไฟฟ้าบีทีเอสยังคงกำหนดให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการใช้บริการ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เทลเลอร์

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement