กสอ. เชื่อมั่นโลจิสติกส์ระบบ ASRS ของคนไทย เตรียมดันงานวิจัยขึ้นห้าง ตอบโจทย์ S-Curve

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และในฐานะประธาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจในประเด็นแผนงานวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และแผนงานระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ พร้อมด้วย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธาน บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด ให้เกียรติขึ้นแถลงผลสำเร็จความร่วมมือของพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ ร่วมด้วย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดีพร้อม (DIPROM) และ กลุ่มผู้ประกอบการ โดยมี Mr. Sam Loke กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอสวี โซลูชั่นส์ จำกัด ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารคลังสินค้า 11 ชั้น 2 บริษัท อจิลิตี้ จำกัด ลาดกระบัง

กสอ. เชื่อมั่นโลจิสติกส์ระบบ ASRS ของคนไทย เตรียมดันงานวิจัยขึ้นห้าง ตอบโจทย์ S-Curve

งานวิจัยของ Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นแผนงานวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และแผนงานระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ มีเป้าหมายเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ซึ่งสอดรับกับนโยบาย DIPROM CARE ของดีพร้อม ที่มุ่งขับเคลื่อนและผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของคนไทยมาปรับใช้กับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อลดข้อผิดพลาดและลดพื้นที่ในการจัดเก็บ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ นำไปสู่การพัฒนางานวิจัย “ระบบอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ Auto Storage and Retrieval System : ASRS” เพื่อสร้างโอกาสสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถนำระบบ ASRS มาใช้งานได้ภายใต้งบประมาณและสถานที่ที่จำกัด

กสอ. เชื่อมั่นโลจิสติกส์ระบบ ASRS ของคนไทย เตรียมดันงานวิจัยขึ้นห้าง ตอบโจทย์ S-Curve

โดยระบบ ASRS สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมาใช้ระบบ ASRS จากฝีมือคนไทย โดยระบบดังกล่าวช่วยลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ รวมทั้งลดการนำเข้าระบบ ASRS จากต่างประเทศ ซึ่งระบบ ASRS เป็นการนำวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้กับระบบอาคารคลังสินค้าแบบครบวงจร ได้แก่ เครนยกสินค้าในแนวสูง ชั้นวางสินค้า (Stacker Crane) ชั้นวางสินค้า (Storage Rack) และโปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) ที่พัฒนาโดยคนไทย สามารถปรับประยุกต์ มาใช้งานได้ภายใต้งบประมาณและสถานที่ที่จำกัด ให้เกิดการบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ในเรื่องต้นทุน ศักยภาพในการให้บริการในการจัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้าอย่างถูกต้อง รวดเร็วที่ธุรกิจในอนาคตต้องการ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการนำผลงานจากโครงการฯ ไปขยายผลทางธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้ว อย่างน้อย 3 ราย และหนึ่งในนั้นคือ บริษัท ดีเอสวี โซลูชั่นส์ จำกัด พร้อมที่จะขยายผลเปิดให้บริการต่อภาคอุตสาหกรรมไทย เพิ่มผลิตภาพในส่วนของห่วงโซ่อุปทานในสถานประกอบการ และลดการนำเข้าระบบจากต่างประเทศได้ โดยคาดว่าภายใน 5 ปี จะมีมูลค่าความต้องการระบบ ASRS เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี

กสอ. เชื่อมั่นโลจิสติกส์ระบบ ASRS ของคนไทย เตรียมดันงานวิจัยขึ้นห้าง ตอบโจทย์ S-Curve

ที่มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

 

โดย…เวโย

 

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

Advertisement