รู้หรือไม่? สินค้าต้องห้ามในการนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าส่งออกเป็นจำนวนมากทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทุก ๆ อย่าง ทุกธุรกิจการดำเนินการย่อมมีกฎ การขนส่งสินค้าก็เช่นกัน Bus & Truck จึงอยากจะพาคุณไปรู้จักกับสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าส่งออกได้ เพราะกฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห้ามการส่งผ่านระหว่างชายแดนด้วย ผู้ใดนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วย ตัวอย่างสินค้าต้องห้ามในการนำเข้า-ส่งออก มีดังนี้

  1. วัตถุลามก การนำเข้าและส่งออกวัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ
  2. สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ
  3. ยาเสพติดให้โทษ
  4. เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลง เหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม
  5. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) แถบบันทึกภาพ (video เทป) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  6. สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

นอกจากนั้นยังมีของต้องกำกัด ซึ่งเป็นสินค้าที่มีกฎหมายกำหนดว่าหากจะมีการนำเข้า-ส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เช่น ต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น ผู้ใดนำของต้องกำกัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วยสินค้าที่มีมาตรการนำเข้า,สินค้าที่มีมาตรการส่งออก,สินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้า

 

อย่างไรก็ตามหากจะนำเข้าหรือส่งออกควรปฏิบัติตามกฎและจำหน่ายสินค้าที่สามารถนำเข้าส่งออกได้จะดีกว่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังจนกระทบต่อธุรกิจ แต่ถ้าผู้นำเข้าส่งออกหรือผู้ที่กำลังต้องการประกอบธุรกิจขนส่งที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจและกำลังมองหารถบรรทุก รถขนส่งเพื่อไปประกอบธุรกิจเราขอแนะนำ รถบรรทุกจาก UD TRUCK ที่พร้อมจะลุยไปในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเขตพื้นที่ห่างไกล ท่าเรือ พื้นที่ก่อสร้าง หรือพื้นที่ที่ยากต่อการสัญจร ก็เอาอยู่ด้วยนวัตกรรมรถบรรทุกที่เหนือระดับ พร้อมสร้างความประทับใจให้ทุกการขนส่งของคุณแล้ววันนี้

 

 

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เวโย

 

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement