Home ขสมก. ชี้แจงกรณี นายกฯ ให้ชะลอโครงการจ้างเหมาวิ่งรถเมล์ EV จำนวน 224 คัน ขสมก. ชี้แจงกรณี นายกฯ ให้ชะลอโครงการจ้างเหมาวิ่งรถเมล์ EV จำนวน 224 คัน (1)

ขสมก. ชี้แจงกรณี นายกฯ ให้ชะลอโครงการจ้างเหมาวิ่งรถเมล์ EV จำนวน 224 คัน (1)