Home เร่งรัดการก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน คาดเปิดใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ต้นปี 70 เร่งรัดการก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน คาดเปิดใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ต้นปี 70

เร่งรัดการก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน คาดเปิดใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ต้นปี 70