กรมทางหลวงชนบทเตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ประชาชน รองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวในเดือนกรกฎาคม 2565 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาวในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการเดินทางให้กับประชาชน เป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในส่วนของ ทช. ได้มีการเตรียมแนวทางให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

  1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร
  2. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 และ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ ARMS
  3. เฝ้าระวังอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้เส้นทางและเข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
  4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน ให้ตรวจสอบพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบแล้วดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ

ทช. ร่วมส่งทุกท่านเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยและโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ประมาท เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนใช้รถ เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างอุ่นใจสะดวกปลอดภัย

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามเส้นทางหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน ทช. 1146 เว็บไซต์ ww.drr.go.th และ Facebook กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์จาก: ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เทลเลอร์

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement