บขส.ไม่หวั่นช่วงหยุดยาว กรกฎาคม 2565 เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนไว้แล้ว

โดยนายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม ได้เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคม 2565 รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 15 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษส่งผลให้ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษามีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 โดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) คาดการณ์ว่า ในช่วงวันหยุดดังกล่าวจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงได้มีการเตรียมความพร้อมจัดรถโดยสารของ บขส. และรถร่วมบริการฯ ไว้ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ คาดว่า ในช่วงวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 ในเที่ยวไปจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 34,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. รถร่วม รถตู้) เฉลี่ยวันละ 2,800 เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับ คาดว่ามีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ 33,000 คน ใช้รถโดยสารประมาณ 3,000 เที่ยว และเพื่อให้การจัดรถโดยสารเป็นไปอย่างเพียงพอ บขส. ได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อนายทะเบียน กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ให้เจ้าของรถร่วมฯ นำรถโดยสารไม่ประจำทาง หรือ รถทะเบียน 30 (ประมาณ 200 คัน) มาวิ่งเสริมในเส้นทาง ระหว่างวันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2565 และระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วล่วงหน้า ผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋วของ บขส. อาทิ Application E-Ticket เว็บไซต์ บขส. www.transport.co.th เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว บขส. เคาน์เตอร์เซอร์วิส และตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ สำหรับลูกค้าสมาชิก บขส. Card เมื่อซื้อตั๋วโดยสาร บขส. จะได้รับส่วนลด 5% และเมื่อซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์จะได้รับคะแนนสะสมคูณสอง

บขส.ไม่หวั่นช่วงหยุดยาว กรกฎาคม 2565 เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนไว้แล้ว

ซึ่งบขส. พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และได้ดำเนินการตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้กำชับให้ บขส. ดูแลประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก ปลอดภัย และได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการ 4 พร้อม คือ รถโดยสารพร้อม คนพร้อม สถานีพร้อม บริการพร้อม ควบคู่ไปกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ประกอบกับ บขส. ยังไม่ได้ปรับขึ้นค่าโดยสารตามมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่ให้รถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 ขึ้นค่าโดยสารกิโลเมตรละ 5 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดย บขส. จะตรึงราคาค่าโดยสารในอัตราเดิมไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ call center โทร.1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เวโย

 

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

 

 

Advertisement