กรมทางหลวง ทดลองปิดสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค.60 เพื่อประเมินสภาพการจราจร ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง

คุณมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้มีโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฝั่งขาออก บริเวณสะพานทางเชื่อมเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ช่วง กม.24+279 หรือบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง (ระหว่างประเทศ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณดังกล่าวเนื่องจากเป็นคอขวด ช่องจราจรตรง2ช่องจราจร ช่องทางที่เหลือเป็นช่องทางขึ้นสะพานทางเข้าท่าอากาศยานฯ ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้จะมีการเพิ่มช่องจราจรทางตรงเป็น3 ช่องจราจร และจะต้องทำการทุบสะพานทางเข้าท่าอากาศยานฯ และปิดช่องทางดังกล่าวระหว่างการก่อสร้าง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมทางหลวง จึงได้มีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้อำนวยการสำนักจราจรขนส่ง ,ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ,รองผู้บังคับการงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กองกำกับการ2 กองบังคับการตำรวจจราจร ,ผู้บังคับการสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง,กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยจากการหารือได้มีมติให้ทดลองปิดการจราจรสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประเมินและศึกษาผลกระทบด้านการจราจรและปรับปรุงแก้ไขก่อนจะเริ่มโครงการ โดยจะเริ่มทำการทดลองปิดจราจร ในระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 2 ส.ค. 60 โดยวันที่ 31 ก.ค. 60 ปิดเวลา 08.00-12.00 น. และ 14.00 – 18.00 น. วันที่ 1 ส.ค. 60 ปิดเวลา 04.00 – 09.00 น. และ 17.00 – 21.00 น.วันที่ 2 ส.ค. 60 ปิดเวลา 00.01 – 23.59 น. ซึ่งกรมทางหลวงจะทำการปิดสะพานทางเข้าท่าอากาศยายดอนเมืองถาวร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 60 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปภายในท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ดังนี้ 1. สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้า (ขาออก) 2. ลงทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) 3. สะพานกลับรถฐานทัพอากาศ

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ผู้ใช้ทางที่จะเดินทางเข้าไปภายใน ท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถเลี่ยงไปใช้สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้าหรือสะพานกลับรถหน้าฐานทัพอากาศแทน และขอความร่วมมือผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม หากดำเนินโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก บริเวณสะพานเข้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง รวมทั้ง ผู้ใช้ทางจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้ทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) โทร 0 2521 0409 และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Advertisement