กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมกับมาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวนี้!

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้ ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 จากการคาดการณ์ปริมาณการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารประจำทางและการเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทางที่คาดว่าจะสูงขึ้น จึงได้สั่งการไปยังสำนักงานขนส่งทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมดำเนินการทุกมาตรการเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมกับมาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวนี้!

โดยมาตรการที่กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญ ประกอบด้วย การจัดเตรียมรถและพนักงานขับรถที่มีความพร้อมให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชน การตรวจความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารก่อนให้บริการ ณ สถานประกอบการ, สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง ซึ่งรถโดยสารทุกคันที่นำออกมาให้บริการต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น มีการติดตั้ง GPS Tracking และสามารถส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเบรก ยาง ล้อ ระบบไฟ อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ภายในรถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกกรณีเหตุฉุกเฉิน ส่วนพนักงานขับรถ ตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน สมุดประจำรถ เป็นต้น หากพบสภาพรถหรือพนักงานขับรถมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ ผู้ประกอบการต้องจัดหารถคันใหม่และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนโดยเร็ว และต้องไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน การประชาสัมพันธ์และดูแลให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางด้วยรถโดยสารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดการบาดเจ็บรุนแรงกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง พร้อมติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดและปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมกับมาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวนี้!

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจส่งผลให้สภาพถนนและสภาพจราจรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอความร่วมมือพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ ใช้ความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการใช้ความเร็วตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดผู้ตรวจการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วในเส้นทางสายหลักเข้า–ออก กรุงเทพมหานครไปสู่ภูมิภาค พร้อมให้มีศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนชั่วคราวที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้ผู้โดยสารถูกเอาเปรียบ ทั้งการฉวยโอกาสจำหน่ายตั๋วโดยสารเกินราคา รับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งให้ผู้โดยสารยืนบนรถ รวมถึงให้คำแนะนำการเดินทางและรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการ ควบคู่กับการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทางสายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 ในกรณีที่มีความจำเป็นขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

 

โดย…เวโย

 

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

 

Advertisement