สร้างทางลอด

เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมือง ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตองและหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.3035) เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการเดินทางให้กับประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บนทางหลวงสายหลัก ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตองและหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณแยกต้นเกว๋น (เชื่อม ทล.121 และ ทล.1269) รวมระยะทาง 1.830 กิโลเมตร

สร้างทางลอด

โดยได้การดำเนินการก่อสร้างทางลอดคู่ขนาน 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความยาว 462.50 เมตร โครงสร้างข้ามคลองชลประทานบนทางแยก กว้าง 70 เมตร ยาว 17 เมตร และก่อสร้างทางเชื่อมบน ทล.121 และ ทล.1269 ขนาด 2 – 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัย และระบบควบคุมการระบายน้ำในทางลอด ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 720.300 ล้านบาท

สร้างทางลอด

โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างทางลอดนี้เป็นการแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบน ทล.108 ช่วงผ่านเขตเมืองหางดง สันป่าตอง และบ้านทุ่งเสี้ยว เนื่องจากถนนสาย ทล.108 เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมไปยังอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง และฮอด รวมถึงอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์จาก: ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เทลเลอร์

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement