ขสมก. ร่วมกับ อ.ส.ค. จัดกิจกรรมพาชมฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค แบบไปเช้า - เย็นกลับ       โดยนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีแนวคิดร่วมกันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดกิจกรรมพาชมฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค แบบไปเช้า – เย็นกลับ ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

ขสมก. ร่วมกับ อ.ส.ค. จัดกิจกรรมพาชมฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค แบบไปเช้า - เย็นกลับ

เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9  เป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดการทำฟาร์มโคนม  ตลอดจนเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ในการนำสินค้าทางการเกษตรและสินค้าพื้นบ้านมาจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน  โดย ขสมก. จะจัดเดินรถโดยสารปรับอากาศ เส้นทางกรุงเทพฯ  – สระบุรี จากอู่รถโดยสารของ ขสมก. ไปยังฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์คเพื่อให้บริการรับ – ส่งประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยคิดค่าบริการในราคาประหยัด 

ขสมก. ร่วมกับ อ.ส.ค. จัดกิจกรรมพาชมฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค แบบไปเช้า - เย็นกลับ

ทั้งนี้ จะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค แบบไปเช้า – เย็นกลับ ระหว่าง ขสมก. โดย นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล  ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับ อ.ส.ค. โดย นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค  ถนนมิตรภาพ  ตำบลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี

 

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

 

โดย…เวโย

 

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

 

 

           

Advertisement