02 ภาพประกอบข่าวเปิด 3 เส้นทางบินสู่ เสียมเรียบ ย่างกุ้ง ดานัง