กรมการขนส่งทางบก จับมือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มทางเลือกและเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการเครือข่ายส่งสัญญาณคุณภาพสูง ยกระดับการบริหารจัดการรถและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองและรองรับการทำงานของระบบ GPS Tracking เช่น บริการเครือข่ายส่งสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง หรือ บริการอื่น ๆ ในอัตราพิเศษ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในการเลือกใช้บริการเครือข่ายสัญญาณที่มีคุณภาพ ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการรถและใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นมาตรการในการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตาม บริหารการเดินรถรถโดยสารและรถบรรทุกยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมทั้งความตกลงนี้จะได้เป็นการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานและการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะให้ประชาชนได้รับความเชื่อใจ มั่นใจในคุณภาพการให้บริการที่ดี และมีความปลอดภัยตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

“ความร่วมมือระหว่าง กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลโครงข่ายร่วมกันอย่างแบบครบวงจรทั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วไทย ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ และประชาชน และเป็นมิติสำคัญของการบริหารจัดการเชิงป้องกันด้วยระบบเฝ้าระวัง สร้างโครงข่ายการคมนาคมที่มีคุณภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประชาชนมีความมั่นใจทั่วไทย เพราะรถทุกคันใช้ GPS เพื่อควบคุมการขับขี่ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ผู้ประกอบการมีระบบบริหารจัดการรถและใช้ประโยชน์จากระบบ GPS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

Advertisement