องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ให้ข้อมูลว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ จึงมีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน จึงได้จัดแผนการเดินรถโดยสาร รองรับการเดินทางของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนี้

1. ในเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่ง เฉลี่ยวันละ 2,739 คัน จำนวน 17,301 เที่ยว

2. จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยาน จำนวน 5 เส้นทาง รวม 46 คัน

–  สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 15 คัน

–  สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เฉลี่ยวันละ 12 คัน

–  สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 7 คัน

–  สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 7 คัน

–  สาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 5 คัน

3. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ จำนวน 5 สถานี รวม 34 เส้นทาง ดังนี้

– สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และ 536

– สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย  2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511

– สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556

– สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 21, 25, 34, 73 และ 501

– สถานีกลางบางซื่อ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ สาย 49 และ 67

มาตรการความปลอดภัย

ด้านพนักงานประจำรถ

1. พนักงานขับรถต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และ ให้พนักงานเก็บค่าโดยสาร ดูแลการขึ้น – ลง และให้บริการด้วยความสุภาพ

2. ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ความดันโลหิตและอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง

3. พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำรถออกให้บริการ

4. จัดพนักงานนายตรวจและเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษประจำจุด ณ ป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ด้านรถโดยสารประจำทาง

1. เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศและการทำความสะอาดผ้าม่าน

2. ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นทำความสะอาด

3. ติดตั้ง QR Code แอปพลิเคชัน“ไทยชนะ”บริเวณหลังเบาะที่นั่งและบริเวณผนังด้านข้าง

4. ติดตั้งป้ายข้อความ “เหลือรถอีก 2 คันสุดท้าย” “เหลือรถอีก 1 คันสุดท้าย” “รถคันสุดท้าย” บริเวณกระจกด้านหน้ารถโดยสารที่วิ่งให้บริการ 3 คันสุดท้ายในแต่ละวัน

ด้านผู้ใช้บริการ

1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะใช้บริการรถโดยสาร

2. ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ติดตั้งบริเวณประตูทางขึ้น

3. ควรสแกน QR Code แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” บนรถโดยสาร และควรลงทะเบียนบัตรที่ bmta.co.th เพื่อเช็คอิน – เช็คเอาท์ ชำระค่าโดยสาร

4. ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่งครัด

5. ชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด เพื่อลดการสัมผัสที่อาจแพร่เชื้อโรค

นอกจากนี้ ขสมก. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ได้แก่ ศูนย์วิทยุรัชดา สำนักงานใหญ่องค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ  ศูนย์วิทยุเขตการเดินรถที่ 1 – 8  ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 และจัดเจ้าหน้าที่ Call Center 1348  ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารในการเดินรถอีกด้วย

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เทลเลอร์

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement