บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เผยว่า ตามที่กทม. ได้จ้างและมอบหมายให้บริษัทดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใน 2 สัญญาคือ สัญญาที่กทม. จ้าง กรุงเทพธนาคม เป็นผู้บริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 30 ปี  (ลงนามตั้งแต่ 2 พ.ค. 55)  หรือสัญญาโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายที่ 1 ประกอบด้วย

  1. ส่วนต่อขยายสายสีลม 2.2 กม. (สถานีสะพาน ตากสิน-วงเวียนใหญ่)
  2. ต่อขยายสายสุขุมวิท 5.25 กม. (สถานีอ่อนนุช-แบริ่ง)
  3. ส่วนต่อขยายสายสีลม 5.3 กม. (สถานีวงเวียนใหญ่-บางหว้า)
  4. การเดินรถหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 72 ไปถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 85

นอกจากนี้ยังมีบันทึกข้อตกลงที่กทม. ได้มอบหมายให้บริษัทดำเนินกิจการขนส่งมวลชน โครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 59 หรือบันทึกข้อตกลงมอบหมายงานโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสในส่วนต่อขยายที่ 2 เพื่อให้การดำเนินกิจการขนส่งมวลชนที่เป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนและด้วยหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ที่ยึดถือความโปร่งใส ตรวจสอบได้

บริษัทจึงตัดสินใจเผยข้อมูลในสัญญาและบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอีกฝ่าย  ดังนั้นในวันนี้ทางบริษัทฯ จึงได้ลงนามให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯและตนในฐานะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในการบริหารจัดการโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวกรุงเทพฯ

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เทลเลอร์

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement