นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดอุบัติเหตุคานสะพานกลับรถร่วงหล่นบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน – นาโคก ที่ กม. 34+000 บริเวณสะพานกลับใกล้โรงพยาบาลวิภาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวง, รักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก, ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม, รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายดำเนินงาน, ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท, ผู้แทนนายกสภาวิศวกร วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565   ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีข้อสั่งการให้กระทรวงฯ จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง วิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของการถล่มของคานสะพานกลับรถดังกล่าว และรายงานผลให้ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ กระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การประชุมในครั้งนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสืบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ โดยมี นายเอนก ศิริพานิชกร เป็นประธานอนุกรรมการ และมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก วสท. เป็นอนุกรรมการ ได้รายงานว่ามีการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ การตรวจสอบแบบ Visual Inspection การตรวจสอบความสมบูรณ์แข็งแรงของโครงสร้างสะพาน ส่วนที่เหลือหลังจากที่ยกคานลงแล้ว ด้วยวิธี 3D Scanner ตรวจสอบขนาดของเสาและปริมาณเหล็กโดย Ferro Scan และ Rebound Hammer

ซึ่งได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า โครงสร้างคานสะพานและระบบพื้นบนคานสะพานช่วงระหว่างเสา ยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการวิบัติหรือเสียเสถียรภาพซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาในขณะนี้ และจะสร้างความมั่นใจในการใช้สะพานกลับรถ ด้วยการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานที่บูรณะแล้วเสร็จต่อไป

ในส่วนความคืบหน้าของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดที่กรมทางหลวงตั้งขึ้น ซึ่งมีนายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง เป็นประธานนั้น ได้รับรายงานว่า ได้มีการจัดประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดที่เกิดขึ้น โดยได้เรียกผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสะพานกลับรถดังกล่าวมาให้ข้อมูล ขั้นตอนการทำงาน การควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปสาเหตุของการเกิดเหตุที่แน่ชัด หลังจากนี้กรมทางหลวงจะได้หารือร่วมกับ วสท. และสภาวิศวกร เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานบูรณะสะพานกลับรถตัวนี้ เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทาง

รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมทางหลวงได้รายงานผลการเยียวยาผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมถึงการดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ที่ประสบเหตุทั้งหมด และหลังจากได้ข้อสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงฯ และกรมทางหลวงแล้ว จะรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ทราบโดยเร็ว คาดว่าไม่เกินวันที่ 25 สิงหาคม 2565

ในเบื้องต้นพบว่าเป็นความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของกรมทางหลวงและเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเพื่อลงโทษต่อไป ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่มีการแทรกแซงใด ๆ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เทลเลอร์

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement