กรมการขนส่งทางรางเตรียมพร้อมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้ว!

เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง  สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายศุภชัย ใจสมุทร ในฐานะประธานและดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ในฐานะเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง เข้าศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย – มีนบุรี) เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง โดยรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมโครงการ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมทั้งร่วมทดสอบการเดินรถไฟฟ้า monorail สายสีชมพู สถานีมีนบุรี (PK30) ถึงสถานีตลาดมีนบุรี (PK29) เพื่อดูงานระบบควบคุมการเดินรถและระบบความปลอดภัย

กรมการขนส่งทางรางเตรียมพร้อมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้ว!

ทั้งนี้ การดูงานดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลหนึ่งในการนำไปใช้ประกอบการพิจารณาบทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง ที่มีหลักการสำคัญในการให้กรมการขนส่งทางรางเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางราง ทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการประกอบกิจการ มาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ มาตรฐานรถขนส่งทางราง การกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง และการกำหนดเขตก่อสร้างระบบรถขนส่งทางราง หากภายหน้าร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางนี้มีผลใช้บังคับแล้ว หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ในการประกอบกิจการขนส่งทางราง จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านต่างๆ ที่กล่าวมา ซึ่งจะออกเป็นกฎหมายลำดับรองต่อไป

กรมการขนส่งทางรางเตรียมพร้อมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้ว!

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เวโย

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement