02 ภาพประกอบข่าว เครื่องบินแอร์บัสลงจอด ณ สนามบินสมุย.