นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.) ในช่วงระยะเวลา 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สรุปดังนี้

  • ทกท.  เรือเทียบท่า 3,381 เที่ยว เพิ่มขึ้น 95% สินค้าผ่านท่า 13.97 ล้านตัน ลดลง 13.77% ตู้สินค้าผ่านท่า 0.95 ล้าน ที.อี.ยู. ลดลง 13.34%
  • ทลฉ.  เรือเทียบท่า 7,517 เที่ยว เพิ่มขึ้น 88% สินค้าผ่านท่า 30.39 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.28% ตู้สินค้าผ่านท่า 6.56 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 5.81%
  • ทชส.  เรือเทียบท่า 1,442 เที่ยว ลดลง 85% สินค้าผ่านท่า 60,972 ตัน ลดลง 20.02% ตู้สินค้าผ่านท่า 2,147 ตู้ เพิ่มขึ้น 100%
  • ทชข.  ไม่มีเรือเทียบท่าและไม่มีสินค้าผ่านท่า เนื่องจากการค้าขายที่ ทชข. เป็นการค้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งสินค้าระหว่างทั้งสองประเทศ ได้ทำการค้าขายที่ด่านสากลผ่านทางสะพานมิตรภาพชายแดนไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
  • ทรน. เรือเทียบท่า 132 เที่ยว ลดลง 87% สินค้าผ่านท่า 60,916 ตัน ลดลง 35.68% ตู้สินค้าผ่านท่า 2,241 ตู้ ลดลง 26.38%

    กทท. เผยผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปีงบ’ 65 ปริมาณตู้สินค้าเติบโตตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว

ผลการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) มีเรือเทียบท่าที่ ทกท. และ ทลฉ. รวม 10,898 เที่ยว เพิ่มขึ้น 6.98% สินค้าผ่านท่า 44.36 ล้านตัน ลดลง 3.38% และตู้สินค้าผ่านท่า 7.52 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 2.94% ส่วนผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กทท. ระยะ 9 เดือน (ตุลาคม 2564- มิถุนายน 2565) มีรายได้สุทธิ 11,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.63% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ยอดเบื้องต้นก่อนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทาน)

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องจากตุลาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 ที่ร้อยละ 2.4 ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2565 จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.7-3.2 หลังเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัว ทั้งการบริโภคภายในประเทศ การท่องเที่ยว และการเกษตร สะท้อนการเติบโตของตู้สินค้าของ กทท. ที่ขยายตัวสอดคล้องกับการส่งออกของประเทศ

 

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

 

โดย…เวโย

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

Advertisement