Home ‘สแกนเนีย’ กระตุ้นภาครัฐเร่งเตรียมพร้อมรองรับมาตรฐานยูโร 5 ปี 67 เพื่อลดมลพิษ รถบรรทุกสแกนเนีย มาตรฐานยูโร 5มาตรฐานยูโร 6 กราฟแสดงค่ามลพิษ

รถบรรทุกสแกนเนีย มาตรฐานยูโร 5มาตรฐานยูโร 6 กราฟแสดงค่ามลพิษ