Home ‘สแกนเนีย’ จัดแข่งขันค้นหาสุดยอดทีมช่าง Scania Top Team Thailand 2022 และพร้อมเป็นเจ้าภาพระดับนานาชาติในปีหน้า คุณภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวว่า Scania Top Team Thailand 2022 _MG_7042

คุณภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวว่า Scania Top Team Thailand 2022 _MG_7042

สแกนเนียจัดแข่งขันค้นหาสุดยอดทีมช่าง Scania Top Team Thailand 2022