ขับรถทางไกล ควรกินอะไรให้หายง่วง

ขับรถทางไกล ควรกินอะไรให้หายง่วง