จากสภาวการณ์ระบาดของไวรัสโควิด19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดผลกระทบกับประกอบการธุรกิจรถเช่าโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว โดยตรงจนเกิดความเดือดร้อนกันทั่วหน้า ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเหล่านี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการที่ไม่สามารถเก็บเงินจากผู้ว่างจ้างที่เป็นทัวร์จีนได้เพราะช่วงนั้นวิดกำลังระบาดหนัก ส่งผลให้ขาดรายได้จากการยกเลิกการเดินทางจากกลุ่มทัวร์จีน หลายพันคันทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการสูญเสียรายได้หลายร้อยล้านบาทต่อเดือน

นอกจากนี้ วิกฤติดังกล่าวยังทำให้ที่แรงงานที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจรถทัวร์โดยสารให้เช่าตกงานนับหมื่นคน และเกิดการแย่งงานที่เหลือกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ที่ถูกรายใหญ่กดดันเรื่องราคาจนบางรายต้องล้มละลาย ส่งผลให้มีภาระหนี้สินของผู้ประกอบการกลุ่มนี้นับพันล้านบาท ซึ่งกลายเป็นหนี้เสียตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาดังกล่าวทางสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของสมาชิกขั้นรุนแรง จึงได้มีการประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือสมาชิก และผู้ประกอบการรถโดยสารไทยทั่วประเทศอยู่หลายครั้ง แต่ก็เห็นได้ว่ายังคงไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าที่ควร

รถบัส 1 คัน เมื่อจอดทิ้งไว้เป็นปีถ้าจะนำมาใช้ใหม่ ต้องมีค่าอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงรถบัสให้กลับมาในสภาพปลอดภัย สะอาด พร้อมใช้งาน ต่อคันอาจถึงหลักแสน และส่วนมากผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนี้ก็ไม่ได้มีคันเดียว อย่างบริษัทเล็กๆ ก็มี 5 คัน ตัวเลขค่าใช้จ่ายประมาณรวมแล้วก็อาจเกินกว่า 1 ล้านบาท โดยจะมีค่าใช้จ่าย เช่น เบรก, น้ำยาหล่อลื่นต่างๆ, สายพานต่างๆ, ทำสีใหม่, ถ้าจอดทิ้งตากแดดต้องทำเบาะใหม่ ประมาณ 40 ตัว, ประกันและภาษีประจำปี, ตรวจสภาพ และค่าดำเนินการอื่นๆ เป็นต้น

เปิดรับนักท่องเที่ยวจีนความหวังและสัญญาณบวกต่อธุรกิจรถโดยสาร

ล่าสุดกรณีที่ประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเมื่อ 9 มกราคม 2565 มีผู้ประกอบการรถโดยสารหลายรายให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าในส่วนของมาตรการควบคุมโควิด-19 นั้น ไม่อยากให้อย่าปฏิเสธนักท่องเที่ยวจีน เพราะคนจีนรักประเทศไทยอยากมาเที่ยวที่นี่ แต่ก็ต้องไม่ปฏิเสธมาตรการป้องกัน ขณะเดียวกันการเข้ามาของนักท่องเที่ยวก็ไม่ควรมีขั้นตอนยุ่งยาก และผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวก็ต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มข้นด้วย

ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่  9 มกราคม 66 ที่ผ่านมาซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยในภาพรวม เพราะก่อนโควิด-19 นักท่องเที่ยวจีนถือเป็นนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนกว่า 10 ล้านคน จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 40 ล้านคน ทั้งนี้ประเมินว่านักท่องเที่ยวจีนจะเริ่มเดินทางออกนอกประเทศในกลุ่มที่มีความพร้อมตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง ประกอบกับข้อจำกัดของจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทำให้จำนวนอาจไม่ได้มากในช่วง 2-3 เดือนแรกของปีนี้แต่คาดว่าในช่วงปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวจีนไม่น้อยกว่า 5 ล้านคน และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 250,000 ล้านบาท

สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย และการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชน อันส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจรถเช่าโดยสารที่ถือเป็นด่านแรกๆ ในการนำเม็ดเงินเข้าประเทศ คงเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากต้องพบเจอกับชะตากรรมที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสจากไวรัสโควิด 19 กันถ้วนหน้าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

Advertisement