คุณสุชาติ หวังมี (ซ้าย) คุณสมเกียรติ มาลาฤทธิพร (กลาง) คุณภูรินันท์ เมธีนันท์ (ขวา)

กฤษณะ เศรษฐธรางกูร “ซีพี โฟตอน” ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ทีมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และเครือข่ายงานบริการ ร่วมให้ข้อมูล