Home อนาคตอันใกล้นี้ CP FOTON อาจขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ไทย พร้อมตั้งโรงงานในปีหน้าเพื่อรับฐานลูกค้าโตต่อเนื่อง กฤษณะ เศรษฐธรางกูร “ซีพี โฟตอน” ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ทีมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และเครือข่ายงานบริการ ร่วมให้ข้อมูล

กฤษณะ เศรษฐธรางกูร “ซีพี โฟตอน” ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ทีมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และเครือข่ายงานบริการ ร่วมให้ข้อมูล

กฤษณะ เศรษฐธรางกูร “ซีพี โฟตอน” ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ทีมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และเครือข่ายงานบริการ ร่วมให้ข้อมูล

กฤษณะ เศรษฐธรางกูร “ซีพี โฟตอน” ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ทีมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และเครือข่ายงานบริการ ร่วมให้ข้อมูล