ผู้ประกอบการขุดดินและถมดิน_รถบรรทุกดิน_ปัญหา (3)

ผู้ประกอบการขุดดินและถมดิน_รถบรรทุกดิน_ปัญหา