ผู้ประกอบการขุดดินและถมดิน_รถบรรทุกดิน_ปัญหา (4)

ผู้ประกอบการขุดดินและถมดิน_รถบรรทุกดิน_ปัญหา