ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง ถือเป็นปัญหาที่ผู้พัฒนาโซลูชั่นและผู้ประกอบการศึกษาหาทางแก้ไขกันมาอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งคือ การที่ผู้ขนส่งต้องออกแบบเส้นทางการส่งสินค้าให้ผู้รับบริการ โดยปัญหาท้าทายที่มีมาตลอด ประกอบด้วย หากจำนวนผู้รับบริการมีจำนวนมาก ผู้ขนส่งจะต้องคำนวณหาคำตอบ จำนวนการใช้พาหนะขนส่ง และการจัดลำดับการส่งสินค้า กระบวนการจัดพาหนะ วิธีการส่งสินค้าให้แก่ผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดต้นทุนการขบส่งที่ต่ำที่สุด และสามารถให้บริการครบตามความต้องการทั้งหมดภายใต้ข้อจำกัดเพื่อให้ธุรกิจยังคงมีกำไร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล จึงทำให้แนวโน้มยอดการใช้งานแพลตฟอร์ม E-commerce และพฤติกรรมการใช้บริการเดลิเวอรี ในช่วงทีผ่านมาเติบโตสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เองยังต้องจัดการกับปัจจัยการแข่งขันด้านต้นทุนทั้งเงินและเวลาในการดำเนินงาน ทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้ต้องมีการหาโซลูชั่นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ระบบคำนวณหาเส้นทางอัตโนมัติ (VRP : Vehicle Routing Planning)

ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยในการนำไปคำนวณการจัดเส้นทางการเดินรถส่งของ หรือการจัดลำดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดในการจัดการขนส่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนจุดส่งสินค้า จำนวนรถ เขตความรับผิดชอบ ปริมาณและขนาดสินค้า รวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้า ความสามารถนี้จะเข้ามาช่วยยกระดับความสามารถของ Online Map Service for Route Planning เดิม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

VRP แก้ปัญหาเส้นทางขนส่ง

โดยมี VRP จะช่วยแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งให้กับธุรกิจที่ต้องใช้การดำเนินงานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ได้ โดยในการวางแผนจัดส่งจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างเงื่อนไขและ Data หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายๆ ส่วนประกอบ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำสูง ภายในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้มั่นใจได้ว่าเส้นทางในการส่งมอบสินค้าหรือลำดับในการให้บริการจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มโอกาสการแข่งขันได้ จากการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถูกต้อง ทั้งยังช่วยลดทั้งต้นทุนเชื้อเพลิง ต้นทุนค่าดำเนินการและเวลาในการทำงานที่น้อยลงได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ระบบ VRP ของบางค่าย เช่น MoveMax ยังสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเส้นทางรถขนส่งสินค้าเมื่อใช้ร่วมกับระบบ TMS โดยสามารถเพิ่มศักยภาพการคำนวณเส้นทางการขนส่งสินค้า การจัดลำดับการขนส่ง และการวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับแผนงานการจัดส่งอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงใบนำส่งใบปิดบรรทุกจากระบบ TMS เชื่อมโยงข้อมูลรถขนส่งจากระบบ TMS และเชื่อมโยงข้อมูลโครงการ/ศูนย์กระจายสินค้า รวมทั้งช่วยให้สามารถจัดแผนงานเส้นทางการเดินรถได้อย่างเป็นระบบไม่ต้องเสียเวลาจัดเส้นทางเดินรถด้วยบุคลากร

VRP บริหารรถขนส่งได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ดังนั้น VRP จึงถือเป็นระบบคำนวณหาเส้นทางอัตโนมัติ ที่ช่วยประมวลผลหาจุดส่งสินค้า จุดกระจายสินค้า สถานการณ์การจราจรที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่ตรวจสอบ ใช้สำหรับจัดลำดับการขนส่งงานอย่างเป็นระบบ วางแผนงานขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการทำงานแบบเดิม ด้วยระบบสามารถประมาณเวลาการจัดส่ง วิเคราะห์ระยะทางจากเส้นทางจริง ภายใต้เงื่อนไขการตัดสินใจเพื่อให้ธุรกิจเกิดค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด ใช้เส้นทางสั้นที่สุด ใช้จำนวนรถน้อยที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด และบริหารรถขนส่งได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Advertisement