รถบัสไฟฟ้า Yutong ครองยุโยป

ค่ายรถจีน ครองตลาดรถบัสไฟฟ้ายุโรปเกินครึ่งในปี 2565
ค่ายรถจีน ครองตลาดรถบัสไฟฟ้ายุโรปเกินครึ่งในปี 2565
รถบัสไฟฟ้า Yutong ครองยุโยป1