รถบัสไฟฟ้า Yutong ครองยุโยป1

ค่ายรถจีน ครองตลาดรถบัสไฟฟ้ายุโรปเกินครึ่งในปี 2565

รถบัสไฟฟ้าจีน Yutong ครองยุโรป1