รถบัสไฟฟ้า Yutong ในสกอตแลนด์ (ภาพจาก chinadaily.com)

ค่ายรถจีน ครองตลาดรถบัสไฟฟ้ายุโรปเกินครึ่งในปี 2565

ค่ายรถจีน ครองตลาดรถบัสไฟฟ้ายุโรปเกินครึ่งในปี 2565