ความยั่งยืน Environmental,Technology,Concept.,Sustainable,Development,Goals.,Sdgs.พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเรื่องนี้งานด้านขนส่งสามารถซัพพอร์ตได้

เรื่องนี้อ้างอิงตามรายงานจากเฟดเอ็กซ์พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่เลือกดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่างวิกฤตโควิด-19 นั้น ละเลยความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างมาก แต่ในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ได้เริ่มปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเด็นดังกล่าวแล้ว

ขณะที่ ร้านค้าออนไลน์หลายเจ้าเชื่อว่าราคาและการจัดส่งอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ โดยรายงานพบว่า 88% ของกลุ่มธุรกิจ SME ระบุว่าลูกค้าของพวกเขาสนใจว่าจะได้รับสินค้าโดยเร็วที่สุดหรือไม่ มากกว่าการใส่ใจ ในเรื่องของความยั่งยืนในการสั่งซื้อสินค้า

ความรวดเร็วสำคัญพอกันกับความยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม เมื่อมาสังเกตดูความรู้สึกของผู้บริโภค กลับมีมุมมองที่ต่างออกไป เพราะมีผู้บริโภคจำนวนมาก มองว่าสถานการณ์ของโลกเป็นเรื่องที่พวกเขาให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก จากรายงานพบว่าในประเทศไทยผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 70% เห็นตรงกันว่าเมื่อพูดถึงการช้อปปิ้งออนไลน์พวกเขาให้ความสำคัญกับเรื่องความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าเท่ากับประเด็นทางด้านความยั่งยืน

ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME จึงควรตระหนักว่าผู้บริโภคคาดหวังให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน แต่ในขณะเดียวกันยังมีธุรกิจมากถึง 85% ที่กังวลในเรื่องต้นทุนที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เชื่อว่าการลงทุนในเรื่องนี้จะทำให้พวกเขาได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

แต่ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงมุมมองที่ต่างออกไป รายงานของเฟดเอ็กซ์แสดงให้เห็นว่า 9 ใน 10 ของผู้บริโภคในประเทศไทย คาดหวังว่าบริษัทอีคอมเมิร์ซที่พวกเขาใช้บริการจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ขณะที่รายงานของ Bain & Company ซึ่งเปิดเผยว่า 90% ของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกยินดีจ่ายราคาพิเศษสำหรับ สินค้าที่มีการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้จริง

งานขนส่งช่วยหนุนธุรกิจบนโลกอีคอมเมิร์ซให้เกิดความยั่งยืนได้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้บริโภคในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าจากบริษัทที่มีแนวทางการประกอบธุรกิจ ตามหลักความยั่งยืน (ESG) ที่เห็นผลจริง แต่จนถึงปัจจุบัน มีเพียง 40% ของธุรกิจ SME ที่มีนโยบายดังกล่าว

ดังนั้น การกำหนดนโยบาย ESG และการสื่อสารต่อสาธารณะว่าบริษัทมีการดำเนินนโยบายนี้ถือเป็นก้าวแรกของการให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อชนะใจ และมีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้วยยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากลูกค้า

การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามแนวคิด Carbon net zero นั้น ไม่มีทางลัดหรือวิธีการที่ทำให้สำเร็จได้โดยง่าย เพราะการกำหนดกลยุทธ์ตามนโยบาย ESG ที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย การทำให้เกิดขึ้นจริงหรือแก้ปัญหาให้สำเร็จอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในที่สุด และนี่คือจุดที่ผู้ให้บริการทางด้านขนส่งสามารถซัพพอร์ตได้

งานขนส่งต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

ตามรายงานจาก McKinsey พบว่าองค์กรที่ต้องติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรงมีค่าใช้จ่ายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม จากซัพพลายเชนกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการภายในองค์กร โดยมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 80% ซึ่งการลดการใช้บรรจุภัณฑ์และการกำจัดพลาสติกจากแหล่งผลิตอาจช่วยลดผลกระทบของซัพพลายเชนในขั้นต้นได้ แต่กระบวนการเหล่านี้กลับใช้เวลานาน

ทั้งนี้ ธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) สามารถลดค่าใช้จ่ายและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญในเวลาอันรวดเร็ว โดยคำนึงถึงเรื่องการขนส่งสินค้าไปสู่มือผู้บริโภค โดยมีผู้ให้บริการหลายเจ้าในตลาดที่กำลังศึกษาวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งสินค้าอย่างเฟดเอ็กซ์ที่มีการลงทุนในรถขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ตู้รับพัสดุสาธารณะเพื่อลดจำนวนครั้งในการจัดส่ง

นอกจากนี้ เทคโนโลยียังมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจโลจิสติกส์สามารถออกแบบโซลูชันทางการขนส่งแบบผสมผสาน กับระบบอีคอมเมิร์ซได้อย่างไร้รอยต่อและสามารถปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยการใช้ดิจิทัลโซลูชันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดการใช้เอกสาร และยังมีคุณสมบัติใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและจัดการ การจัดส่งพัสดุของตนเองได้ โดยมีการแจ้งเตือนสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์และมีตัวเลือกให้สามารถ เลื่อนวันจัดส่งหรือเปลี่ยนเส้นทางของพัสดุตามความสะดวกของผู้ใช้ได้ด้วย

จะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือกสำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่ต้องการขยายธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอีกต่อไป เพราะผู้บริโภคในประเทศไทยมองว่าความยั่งยืนมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่พวกเขาใช้เป็นเกณฑ์เพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการดังนั้นสำหรับธุรกิจหรือร้านค้าออนไลน์แล้วการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการในด้านความยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้พวกเขาสามารถแข่งขันในตลาดอีคอมเมิร์ซได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

Advertisement