สิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้าพิจารณาเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมา

หลังจากประเทศไทยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นได้ว่ามีคนเดินทางเป็นหมู่คณะมากขึ้นและมีความต้องการใช้บริการเช่ารถโดยสารเพื่อใช้ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้น วันนี้ BUS & TRUCK จึงอยากพูดถึงสิ่งสำคัญของลูกค้าในการพิจารณาเลือกใช้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถโดยสารเช่าเหมา ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปเป็นเช็คลิสต์ได้ ดังนี้

1. ขนาดและประเภทของรถ

ลูกค้าจะดูว่าขนาดและประเภทของรถเหมาะกับปริมาณคนที่จะเดินทางหรือไม่ เพราะการเช่ารถนั้นส่วนมากจะเป็นการเดินทางแบบหมู่คณะ แน่นอนว่าเขาต้องดูว่ารถคันนั้นหรือรถแต่ละประเภทจะมีความเหมาะสมอย่างไร เช่น รถบัสรองรับการโดยสาร 30–39 ที่นั่ง, รถโค้ชขนาด 40 ที่นั่ง, รถบัส 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง และรถมินิบัสขนาด 20-24 ที่นั่ง เป็นต้น แล้วรถแต่ละประเภทสามารถโดยสารคนได้หมดหรือสามารถนั่งได้สบายตามความเหมาะสมหรือไม่ การเดินทางไกลหากจะต้องนั่งเบียดกัน หรือต้องยืนเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอน ดังนั้นเรื่องขนาดจึงเป็นเรื่องแรกที่ลูกค้าพิจารณา

2. สภาพของตัวรถ

ลูกค้าจะพิจารณาดูว่ารถคันนั้นเป็นอย่างไร สามารถวางใจได้ในการโดยสารไปอย่างปลอดภัยใช่หรือไม่ ตัวรถต้องมีสภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้องตรงตามระยะเวลา ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย เช่น  เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง และค้อนทุบกระจกครบถ้วน เป็นต้น

ภาพจากนครชัยแอร์

3. สิ่งอำนวยความสะดวก

จะเสียเงินเหมารถทั้งที ลูกค้าย่อมมองว่าการเดินทางระยะไกลหากนั่งไม่สบายและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระหว่างเดินทางในยุคนี้อาจเป็นเรื่องที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ ดังนั้น อย่างน้อยรถควรมีม่านกันแสงเพื่อกันความร้อนจากภายนอก มีระบบปรับอากาศที่ทำงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ มีเบาะที่ปรับเอนได้ และหากมีห้องน้ำพร้อมเครื่องสุขภัณฑ์ที่สะอาดบนรถให้ใช้บริการก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม เพราะจะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การเดินทางที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

4. ประวัติของบริษัท

เพราะธุรกิจรถโดยสารถือเป็นงานที่ต้องแบกรับความเสี่ยงกับอันตรายบนท้องถนนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานขับรถโดยสารรถที่ต้องตระหนักถึงชีวิตผู้โดยสารหลายสิบชีวิตในขณะที่ขับรถให้ถึงที่หมายปลายทางอย่างปลอดภัย ดังนั้นหากบริษัทไหนมีประวัติหรือมี่ข่าวด้านลบที่เกิดจากความประมาทของพนักงานขับรถคงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่

ยกตัวอย่าง พนักงานขับคุณภาพก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า พักผ่อนเพียงพอ ไม่ดื่มสุรา โดยปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ ไม่เสพสารเสพติดให้โทษ หรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงต้องเปลี่ยนคนขับเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือหยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามประเภทของรถ ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทและปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้บริการรถโดยสารในปัจจุบันยังให้ความสำคัญกับเรื่องการวางแผนการเดินทาง เช่น หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน เลือกเดินทางด้วยรถป้ายเหลืองที่จดทะเบียนถูกต้อง รถที่มีการจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งยังตระหนักถึงการใช้รถที่มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและสภาพเส้นทาง เช่น หากต้องเดินทางในเส้นทางที่คดเคี้ยวหรือลาดชันเขาจะเลือกใช้รถโดยสารชั้นเดียว ใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน และไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

Advertisement