2

ในอีก 3 ปีข้างหน้าจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า 50% ในโลกจะมาจากจีน

ในอีก 3 ปีข้างหน้าจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า 50% ในโลกจะมาจากจีน