ภาหลังจากการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของจีนนับแต่ต้นปี 2566 ที่ผ่านมา ทำให้เศรษฐกิจจีนมีทิศทางฟื้นตัวชัดเจนขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวจีนก็เริ่มเข้ามาประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันความต้องการสินค้าจากไทยส่งออกไปจีนก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

ดังนั้น วันนี้ เราจึงรวมรวมเส้นทางด่านส่งออกและนำเข้าสำคัญจากไทยไปจีน มาไว้เพื่อให้ทราบเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ดังนี้

1.เส้นทาง R3A เป็นเส้นทางที่เชื่อมกันระหว่าง ไทย-ลาว-จีน เข้าด้วยกัน โดยมี 2 เส้นทาง ได้แก่

-เส้นทางที่ 1 ทางบก : ด่านเชียงของ (จังหวัดเชียงราย) -> ด่านห้วยทราย(แขวงบ่อแก้ว-เวียงคูคา-หลวงน้ำกา)-ด่านบ่อเต็น (สปป.ลาว) -> มณฑลยูนาน (ด่านบ่อหาน- เมืองเชียงรุ้ง-คุณหมิง)

-เส้นทางที่ 2 ทางน้ำ การขนส่งสินค้าผ่านทางด่านเชียงของ (จังหวัดเชียงราย) – ด่านห้วยทราย-ท่าเรือกวนเหล่ย โดยเมื่อถึงจุดหมายแล้วก็จะนำสินค้ากระจายไปยังมณฑลฉงชิ่ง มณฑลเฉินตู และมณฑลเสฉวน

2. เส้นทาง R9 เป็นด่านทางการค้าผลไม้ที่สำคัญอีกเช่นกัน โดยเส้นทางนี้จะผ่านด่านไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน โดยมี 2 เส้นทาง ได้แก่

-เส้นทางที่ 1 : ด่านมุกดาหาร-ด่านสะหวันนะเขต-ด่านสะหวัน-ด่านลาวบาว-กรุงฮานอย-ด่านหูหงิ-ด่านโหยวอี้กวน-หนานหนิง แยกอีกหนึ่งเส้นทางไปโดยรถไฟไปสถานีผิงเสียง-หนานหนิง

-เส้นทางที่ 2 : ด่านมุกดาหาร – สะหวันนะเขต (สปป.ลาว)-ด่านสักวัน-ด่านลาวบาว-ด่านหม่องก๋อย (กว่างมิงห์ เวียดนาม)-ด่านตงชิง (เมืองฝางเชิงก่าง) ที่เป็นเส้นทางใหม่ขนส่งผลไม้ไทยสู่จีนหลังจากนั้นก็จะไปสิ้นสุดที่เมืองหนางหนิงและกระจายสินค้าไปยัง มณฑลเซี่ยเหมิน มณฑลกว่างโจว ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และ มณฑลหูหนาน

3. เส้นทาง R12 เป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งจากไทยสู่เวียดนาม จากไทยสู่และจีนที่สั้นที่สุด และถือเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อภาคอีสานของไทยกับนานาประเทศเพื่อนบ้าน และเข้าสู่ด่านในประเทศจีน ถึง 2 ด่าน 2 เส้นทาง โดยแยกได้เป็น 2 เส้นทางดังนี้

-เส้นทางที่ 1 : ด่านนครพนม (ประเทศไทย)-ด่านท่าแขก (สปป.ลาว)-ด่านน้ำพาว-ด่านจาลอ (ประเทศเวียดนาม)-ด่านหูหงิ-ด่านโหยวอี้กว่าน (ประเทศจีน)

-เส้นทางที่ 2 : ด่านนครพนม (ประเทศไทย)-ด่านท่าแขก (สปป.ลาว)-ด่านน้ำพาว-ด่านจาลอ (ประเทศเวียดนาม)-ด่านหม่องก๋าย-ด่านตงซิน (ประเทศจีน)

4.เส้นทาง R3B เส้นทางหลักจะผ่านไทย-พม่า-จีน เส้นทางนี้จะเดินทางจากด่านแม่สาย เพื่อเข้าสู่ด่านท่าขี้เหล็ก (ประเทศพม่า) เพื่อมุ่งตรงไปยังด่านเมืองเชียงตุง ผ่านจุดข้ามแดนถาวร เข้าสู่เหม่งหยาง หรือเชียงรุ้ง (ประเทศจีน) ไปบรรจบกับ R3A ที่คุณหมิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลฑลยูนนาน ประเทศจีน ถนนนสองเส้นที่บรรจบกันนี้เรียกว่า “สี่เหลี่ยมมรกต”

5.เส้นทาง R8 เป็นเส้นทางที่เชื่อม 4 ประเทศไว้ด้วยกันเริ่มต้นจากจังหวัดบึงกาฬ (ประเทศไทย)-ด่านปากซัน (สปป.ลาว)-ด่านน้ำพาว-ด่านเกาแจว (ฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม)-กรุงฮานอย-ด่านเหล่าเซิน-ด่านโหยวอี้กว่าน (ประเทศจีน)

เส้นทางการขนส่งโดยเรือ

เส้นทางการขนส่งโดยเรือจากไทย-จีน เริ่มต้นจากท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย ไปยังท่าเรือปลายทาง ณ ประเทศจีน โดยท่าเรือที่ได้รับความนิยมในการส่งออกผลไม้ไทยมีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือเซอโข่ว (มณฑลเซินเจิ้น)  ท่าเรือหนานซา (มณฑลกวางตุ้ง) ท่าเรือจ้านเจียน (มณฑลกวางตุ้ง) ท่าเรือซินโจว (เมืองชินโจว) ท่าเรือเซี่ยเหมิน (มณฑลฝูเจี้ยน) ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ (นครเซี่ยงไฮ้) และท่าเรือฮ่องกง

เส้นทางการขนส่งโดยรถไฟ

ทางรถไฟสายเวียงจันทร์-คุนหมิง หรือ ทางรถไฟสายจีน-ลาว สามารถลำเลียงสินค้าและผู้โดยสารจากจีนตอนใต้ ผ่านลาว โดยเส้นทางนี้จะเชื่อมจากนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน มาที่บ่อเต็น สปป.ลาว และมีปลายทางที่นครหลวงเวียงจันทร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อประเทศไทยได้ที่สถานีรถไฟหนองคาย ที่อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์เพียง 24 กิโลเมตร

ธนาคารโลกจัดอันดับะบบโลจิสติกส์ไทย อยู่ลำดับ 3 ของอาเซียน 

ทั้งนี้ ธนาคารโลกยังได้เผยแพร่รายงานดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 ซึ่งวัดความสามารถของประเทศต่าง ๆ 139 ประเทศ ในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน จากการประเมิน 6 ตัวชี้วัด

โดยประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.5 คะแนน เพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งก่อนในปี 2561 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยรวม 3.41 คะแนน โดยในปีนี้ไทยได้รับการจัดอันดับที่ 34 ของโลก และอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ซึ่งได้อันดับที่ 1 ของโลก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.3 คะแนน และมาเลเซียได้อันดับที่ 26 ของโลก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.6 คะแนน (ที่มา: https://lpi.worldbank.org/international/global)

 

Advertisement