อะไหล่รถจีนยอดขายลดลงมากกว่าครึ่ง มีเฉพาะรายใหญ่ที่อยู่ได้ สาเหตุมาจากเจ้าของรถใหญ่จีนหาผู้ดูแลหลังการขายไม่ได้ ประกอบกับขนส่งร่วงจำต้องขายทิ้ง

แหล่งข่าวในวงการอะไหล่ของรถใหญ่จากประเทศจีน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงที่ตกต่ำอยู่ ทำให้ตลาดขนส่งทางบกมีงานที่ลดน้อยลงไปเป็นอย่างมาก จึงได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรถใหญ่ของจีนที่ผู้ประกอบการขนส่งได้ซื้อมาเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา

นั่นคือ ผู้ที่ทำการจำหน่ายให้แต่เดิมนั้นได้ปิดบริษัทไปพร้อมทั้งเปลี่ยนไปจำหน่ายรถใหญ่ยี่ห้อใหม่แทน จึงไม่มีใครมาดูแลด้านบริการหลังการขาย ไม่มีทั้งอะไหล่และช่างที่มาทำการบำรุงรักษา เมื่อหาทางซ่อมบำรุงไม่ได้แล้วจึงเลือกที่จะขายทอดตลาดรถใหญ่ เรียกทุนกลับคืนมาบ้างเล็กน้อยก็ยังดี

แต่เดิมนั้นได้มีหลายบริษัทที่ได้นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่รถใหญ่จากจีน เมื่อเวลาผ่านไปความต้องการอะไหล่ก็ลดน้อยลง จึงมีผู้ขายที่ลดน้อยลงไปด้วยคงมีแต่เพียงรายใหญ่ที่ทำตลาดมานานเพียง 2-3 เจ้าเท่านั้น ที่ยังประคองตัวอยู่ได้ และก็มีลูกค้าที่ยังคงใช้รถใหญ่จีนอยู่มาซื้ออะไหล่เพิ่มเติม”

สำหรับรถใหญ่จีนที่ทำตลาดขนส่งในปัจจุบันนี้แบ่งเป็นรถบรรทุกอย่างยี่ห้อโฟตอน ยี่ห้อไซโนทรัค ยี่ห้อตงฟง ยี่ห้อ CAMC เป็นต้น ส่วนรถโดยสารมียี่ห้อซันลอง ยี่ห้อจงทง และยี่ห้อไฮเกอร์ เป็นต้น

Advertisement