รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ช่วงครึ่งปี 2560 (..-มิ..60) ที่ทางทีมข่าว BUS & TRUCK ได้รวบรวมไว้ โดยอ้างอิงจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ช่วงครึ่งปี 2560 (..-มิ..60) รวมทั้งสิ้น 12,390 คัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 13,551 คัน ลดลง จำนวน 1,161 คัน

โดยแยกยี่ห้อรถบรรทุกออกเป็น 3 ค่าย ค่ายแรกมาจากแดนซามูไร ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง 3 อันดับแรก ประกอบด้วย อันดับที่ 1 คือ HINOมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 5,651คัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 5,989 คัน ลดลง จำนวน 338 คัน อันดับที่ 2 ค่าย ISUZU มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 5,617คัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ จำนวน 5,969 คัน ลดลง 352 คัน และอันดับ 3 ค่าย UD TRUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 354 คัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ จำนวน362 คัน ลดลง จำนวน 8 คัน

ข้ามมาที่ค่ายจากยุโรป ค่าย SCANIA นำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 239 คัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ จำนวน 190 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 49 คัน ตามมาด้วย ค่าย VOLVO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 125 คัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ จำนวน 194 คัน ลดลง จำนวน 69 คัน และค่าย IVECO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 46 คัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ จำนวน 61 คัน ลดลง จำนวน 15 คัน

ฟากค่ายที่มาจากแดนมังกร ประเทศจีน อันดับที่ 1 คือ ค่าย SANY มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 51 คัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ จำนวน 64 คัน ลดลง จำนวน 13 คัน อันดับที่ 2 ค่าย FOTON มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 47 คัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ จำนวน 52 คัน ลดลง จำนวน 5 คัน และอันดับที่ 3 ค่าย DAYUN มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 22 คัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ จำนวน 3 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 19 คัน

ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกครึ่งปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.60)

ลำดับที่ ยี่ห้อรถ น้ำหนักรถ รวมครึ่งปี 60 รวมครึ่งปี 59
ไม่เกิน 2,000 กก. 2,001 ถึง 4,000 กก. 4,001 ถึง 5,000 กก. 5,001 ถึง 6,000 กก. 6,001 ถึง 7,000 กก. 7,001กก.ขึ้นไป
1 CAMC 1 10 11 20
2 DAYUN 22 22 3
3 DONGFENG 1 5 6 0
4 FAW 4 13 17 32
5 FOTON 2 5 40 47 52
6 HINO 4 459 977 795 180 3,236 5,651 5,989
7 ISUZU 775 845 595 239 3,163 5,617 5,969
8 IVECO 46 46 61
9 MAN 43 43 23
10 MERCEDES BENZ 10 10 6
11 FUSO 2 5 6 112 125 540
12 SANY 11 1 3 36 51 64
13 SCANIA 239 239 190
14 SINOTRUK 19 19 37
15 SHACMAN 3 3 4
16 TATA 1 1 2 4 5
17 UD 1 4 349 354 362
18 VOLVO 125 125 194
รวม 6 1,239 1,837 1,398 437 7,473 12,390 13,551

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนครึ่งปี 2560 (..-มิ..60) มากที่สุด คือ ค่าย SUNLONG สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 411 คัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ จำนวน 15 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 396 คัน ตามมาด้วย ค่าย HINO สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 106 คัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ จำนวน 100 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 6 คัน และค่าย VOLVO สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 80 คัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ จำนวน 55 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 25 คัน

ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกครึ่งปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.60)

ลำดับที่ ยี่ห้อรถ น้ำหนักรถ   รวมครึ่งปี60 รวมครึ่งปี59
ไม่เกิน 2,000 กก. 2,001 ถึง 4,000 กก. 4,001 ถึง 5,000 กก. 5,001 ถึง 6,000 กก. 6,001 ถึง 7,000 กก. 7,001กก.ขึ้นไป
1 HIGER 1 10 11 9
2 HINO 1 11 12 4 5 73 106 100
3 KINGLONG 20 20 527
4 MAN 12 12 2
5 MERCEDES BENZ 11 5 16 24
6 SCANIA 54 54 47
7 SUNLONG 411 411 15
8 VOLVO 80 80 55
9 YUTONG 1 5 6 12 30
10 ZHONGTONG 55
รวม 1 671 722 864
Advertisement